Parníku, ahoooj!

25. 5. 2016 Autor: redakce Oslavy 15. výročí založení Metropolitní univerzity Praha pokračovaly ve čtvrtek 19. května 2016 neformální akcí na palubě jednoho z vltavských parníků s názvem Európé. Podvečerní plavba po Vltavě z Dvořákova nábřeží završila Erasmus Staff Training Week, organizovaný zahraničním oddělením, který probíhal ve spolupráci s partnerskými univerzitami MUP již od pondělí 16. května.

„Cílem plavby na parníku bylo připomenout si v krásných kulisách Prahy mezinárodní rozměr naší školy, na který jsme od počátku kladli důraz a který je dnes velmi úspěšný,“ řekl během plavby ředitel Metropolitní univerzity Praha Marek Beneš. Se současným rozsahem spolupráce se zahraničními univerzitami je spokojený a předpokládá, že se program bude i nadále rozšiřovat.

Součástí příjemného večera na parníku bylo i předávání ocenění partnerům ze zahraničních vysokých škol a univerzit za dlouhodobou spolupráci.

„Chtěli jsme u příležitosti 15. výročí vzniku univerzity ocenit naše nejvýznamnější zahraniční partnery. A loď se nám zdála jako perfektní místo pro uskutečnění této akce,“ uvedl vedoucí zahraničního oddělení Metropolitní univerzity Praha Josef Vochozka.

Nottingham Trent University (UK) získala prvenství jakožto univerzita, kam MUP vyslala nejvíce studentů na ERASMUS+. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK) naopak zvítězila mezi těmi, kteří na MUP vyslali nejvíce svých studentů.

Dále byli oceněni zástupci tří zemí, kam MUP vyslala nejvíce studentů. Prvenství získalo Německo, následované Velkou Británií a Španělskem. Cena byla předána zástupcům tamních národních agentur či jejich prostředníkům z řad našich partnerských univerzit.

Speciální cena za skvělou spolupráci byla věnována i českému Domu zahraniční spolupráce (DZS), který administruje program ERASMUS+ na národní úrovni, stejně jako španělské Universidad del País Vasco za spolupráci a aktivity věnované handicapovaným studentům.

Na palubě lodi bylo celkem 230 účastníků. Byli to nejen kolegové z partnerských univerzit, zahraniční studenti z programu  Erasmus+ a anglických studijních oborů na Metropolitní univerzitě, ale i čeští studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. Na hosty čekala kromě pohoštění ve formě rautu i živá hudba. O skvělé atmosféře, která na parníku panovala, se můžete přesvědčit ve fotogalerii a videoreportáži.

Pro Metropolitní univerzitu je klíčová zahraniční spolupráce s partnerskými univerzitami po celém světě. Do programu Erasmus se MUP zapojila v akademickém roce 2004/2005 a od té doby se počet vyjíždějících a přijíždějících studentů neustále zvyšuje. Postupně se zvyšuje i počet evropských univerzit, se kterými MUP uzavírá bilaterální smlouvy. V současné době má MUP podepsané smlouvy se 119 evropskými a více než 40 mimoevropskými univerzitami. Každoročně studuje na MUP cca 160 zahraničních studentů a naopak více než 140 studentů MUP vycestuje na zahraniční vysokou školu.