Metropolitní univerzita Praha slaví narozeniny. Je nám 20 let!

21. 5. 2021 Autor: redakce Dne 23. května 2021 oslaví Metropolitní univerzita Praha 20. výročí svého založení.

V roce 2001 byla založena Metropolitní univerzita Praha jako obecně prospěšná společnost (nezisková organizace) s tehdejším názvem Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze. 23. května 2001 jí udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. V roce 2007 byl, a to na základě akreditace prvního doktorského studijního programu, získán status univerzity a změněn název na Metropolitní univerzitu Praha. 1. října 2001 zasedlo do lavic prvních 37 studentů bakalářského studia našeho prvního oboru Veřejná správa.

Od té doby uplynulo přesně 20 let. Muselo ale uplynout především obrovské množství práce, úsilí a entuziazmu všech, kteří školu začali stavět tzv. na zelené louce: zakladatelky, akademických pracovníků i ostatních zaměstnanců. Na počátku jich bylo jen několik. Byli to nadšenci, kteří často riskovali své dosud „pohodlné“ kariéry, když vstupovali do nového a naprosto nejistého, neznámého světa soukromého vysokého školství v Česku. A díky nim, ale také díky všem studentům a později absolventům, kteří tvořili a tvoří dnešní Metropolitní univerzitu Praha a pomáhali budovat její dobré jméno, si můžeme připomínat hlavní mezníky naší historie.

Metropolitní univerzita Praha (MUP) je dnes nejen jednou z nejstarších soukromých vysokých škol v Česku, ale také největší individuální soukromou vysokou školou a letos i oficiálně nejkvalitnější soukromou vysokou školou. MUP v roce 2021 vyučuje cca 3000 studentů ve 25 studijních programech v bakalářském, magisterském a doktorském stupni v češtině i angličtině ve dvou pražských budovách, má 9 kateder a 5 vědeckých center. V hodnocení MŠMT se MUP stává nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou v Česku. Součástí MUP je vydavatelství MUP Press, dva vědecké časopisy (CEJISS a Politics in Central Europe), Sportovní klub MUP a sociální program Škola bez bariér. MUP absolvovalo již přes 15 500 absolventů.

Rok 2021 je však rokem ve znamení pandemie. Jakékoliv oficiální oslavy a hromadné akce se zdají být zatím nerealizovatelné. Proto neplánujeme žádné oslavy společenského charakteru. O plesu či o parníku na Vltavě se nám nemůže ani zdát, přesto bychom se s Vámi všemi rádi podělili o několik radostí, které k 20. výročí Metropolitní univerzity Praha patří. Připravili jsme pro Vás několik možností, jak být s MUP:

Metropolitní univerzita Praha se právě letos stala nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou v Česku. V rámci historicky prvního žebříčku, sestaveného vládními institucemi na základě kvality vědy, získala naše univerzita nejvyšší hodnocení mezi společenskovědními vysokými školami, a to společně s Vysokou školou ekonomickou. Velký dík za to patří našim akademickým pracovníkům.Na portálu iMUP se tomuto tématu věnujeme v rozhovoru s vedoucí Centra pro podporu vědy Mgr. Terezou Vogeltanzovou.

Choďte nebo běhejte s MUP! Zapojte se do 3. MUPácké výzvy k 20 letům MUP v termínu 20. května – 20. června 2021.

Jsme rádi, že naši studenti, zaměstnanci i studenti partnerských středních škol se zúčastnili předchozích kol „MUPácké výzvy 1 a 2“. I v době pandemie se snažíme být vzájemně v kontaktu a věříme, že se alespoň prostřednictvím takové akce společně „proběháme“ a „prochodíme“ zpátky k normalitě, jaká byla v době před únorem 2020. I této akci se věnujeme na portálu iMUP.

Vážené studentky, vážení studenti, absolventky, absolventi, kolegyně, kolegové, vážení partneři Metropolitní univerzity Praha,

poděkování za těch uplynulých úspěšných 20 let Metropolitní univerzity Praha, či jak studenti říkají „MUPu“, „MUPky“ či „Metropolitky“, patří Vám všem. Vy všichni tvoříte již 20 let velkou rodinu MUP. Vy všichni budujete naši společnou pověst, atmosféru, dobré vztahy a sounáležitost s „našimi barvami“. Přejeme Vám vše dobré a „MUPce“ další rozvoj, další kvalitní, nadšené a úspěšné studenty, hrdé absolventy a spokojené zaměstnance. Přejme všichni společně naší Metropolitní univerzitě Praha, aby zůstala a i nadále byla respektovanou plnohodnotnou součástí českého a evropského univerzitního světa.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

Mgr. Anna Benešová
zakladatelka

JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
ředitel

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
rektor

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
prorektor pro tvůrčí činnost a pro kvalitu a rozvoj

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
prorektor pro pedagogickou činnost a studijní záležitosti

Ing. Jan Rett
kvestor

doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.
vedoucí Katedry asijských studií

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
vedoucí Katedry cestovního ruchu

Mgr. Jan Haňka
vedoucí Katedry cizích jazyků

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.
vedoucí Katedry International Relations and European Studies

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
vedoucí Katedry mediálních studií

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
vedoucí Katedry mezinárodního obchodu

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií

PhDr. Petr Just, Ph.D.
vedoucí Katedry politologie a anglofonních studií

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.
vedoucí Katedry právních disciplín a veřejné správy