Metropolitní univerzita Praha získala Pečeť kvality 2015 za program mobilit pro osoby se zdravotním postižením

26. 11. 2015 Autor: redakce Metropolitní univerzita Praha získala ocenění Pečeť kvality 2015 za mobilní projekty a podporu mobilit osob se zdravotním postižením. Hodnocena byla mobilita studentů od roku 2007 do roku 2014. Do hodnocení byly zařazeny všechny přihlášené veřejné i soukromé vysoké školy (7x veřejná VŠ a 3x soukromá VŠ).

Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty hodnotila vysoké školy na základě dostupných statistických údajů za celé období s ohledem na kvalitu plnění mobilit a úspěšnost instituce při zapojení studentů s handicapem. Výsledky hodnotili dva externí hodnotitelé a posuzovala je také odborná schvalovací komise.

Důraz při hodnocení byl kladen především na účastníky s těžším zdravotním postižením, kvalitní plnění finančních závazků, uznávání ECTS kreditů a celkovou spokojenost studentů s vysílající vysokou školou.

Výsledky:

1.místo
Masarykova univerzita

2.-3. místo
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Univerzita Karlova Praha