Klub absolventů MUP

9. 9. 2013 12:48 Autor: Redakce Metropolitní univerzita Praha v roce 2011 oslavila významné výročí – 10 let od svého založení. Z Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů, která ve svých počátcích nabízela pouze jeden obor, se stala jedna z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších soukromých škol s vysokou prestiží. U příležitosti tohoto jubilea byl založen Klub absolventů, který má v současné době kolem 600 členů.

Členství 
Členem Klubu absolventů (dále jen KA) se může stát každý, kdo úspěšně absolvoval bakalářské, magisterské nebo doktorské studium a dále na univerzitě ve studiu nepokračuje. Pro přihlášení do KA stačí vyplnit dotazník zde. Členství v KA je dobrovolné.

Cíle 
Cílem Klubu absolventů  je navázat spojení univerzity se svými bývalými studenty a tím posílit kontakty, jež se ukončením studia oslabily. KA chce podporovat aktivity univerzity právě touto interakcí s bývalými studenty, udržovat s nimi spolupráci a posilovat jejich pocit sounáležitosti a vazeb  s Metropolitní univerzitou. 

Činnost 
Činnost Klubu absolventů se zaměřuje na předávání informací o univerzitě, o jejích aktivitách kulturních, společenských i sportovních. Účast bývalých studentů na těchto akcích bude vítána. Prostřednictvím diskuze na našem facebookovém profiluotvíráme prostor pro komunikaci členů KA mezi sebou a zároveň spojení s univerzitou.