Zkouška Cambridge English je investicí do vlastní budoucnosti

13. 1. 2015 Autor: Jana Kyselová Málokdo ví, že historie dnešních zkoušek Cambridge English začala již před více než sto lety. Přesněji, v roce 1913, kdy University of Cambridge po dvouleté přípravě uspořádala historicky první zkoušku, a to tu z dnešního pohledu nejnáročnější, tedy Proficiency (CPE). Zkouška trvala dvanáct hodin, kandidáti byli tři a neuspěl ani jeden. Zájemce o atest z angličtiny to kupodivu neodradilo a následující rok se počet uchazečů zvýšil na osmnáct.

Od té doby pod kamennými mosty přes řeku Cam, které městu daly jméno, uplynulo hodně vody a leccos se změnilo.  Ke zkoušce CPE v roce 1939  přibyla dnes nejpopulárnější First (FCE), v roce 1991 pak Advanced (CAE).  Zvyšoval se také počet uchazečů o certifikáty Cambridge English v různých částech světa, proto byla nejprve v roce 1941 uzavřena dohoda mezi Cambridgeskou univerzitou a Britskou radou o zřízení detašovaných zkouškových středisek a později, když ani ta rostoucí poptávce nestačila, začala vznikat zkoušková centra při vzdělávacích institucích. Všechna střediska podléhají cambridgeskému ústředí a musí splňovat náročná kriteria na odbornost, vybavenost a zabezpečení. První vysokou školou v České republice, která získala statut zkouškového centra, se v roce 2010 stala Metropolitní univerzita Praha. 

O důležitosti angličtiny v dnešním světě není pochyb; stala se nástrojem globální komunikace, bez něhož se neobejdeme. Dalo by se říci, že alespoň základy angličtiny dnes ovládá skutečně každý vysokoškolák, ať už je získal ve školce, na základní či střední škole nebo na internetu. Zběhlost v anglickém jazyce usnadňuje cestování a otevírá bránu k lepším studijním a pracovním příležitostem. Pro mnohé zaměstnavatele jak v soukromém, tak státním sektoru se znalost angličtiny stala samozřejmým standardem pro přijetí do pracovního poměru. K doložení stupně znalosti je ovšem požadován mezinárodně platný a kalibrovaný doklad; certifikát Cambridge English s celoživotní platností je dokladem z nejprestižnějších. Zkoušky vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), konají se celosvětově ve stejných termínech, za přísně stanovených jednotných podmínek. Proto se počet institucí a organizací, které se zavázaly uznávat zkoušky Cambridge English jako právoplatný důkaz jazykové kompetence počítá celosvětově na desetitisíce a neustále roste.

Není tedy divu, že v jubilejním roce 2013 jednu ze zkoušek Cambridge English skládaly 4 milióny lidí na celém světě. Také umíte anglicky? Pořiďte si na to doklad, který Vám otevře nové perspektivy. Využijte toho, že zkoušky PET, FCE, CAE a CPE můžete skládat v domácím prostředí své univerzity.

Cambridge Exams na MUP