Muži na rodičovské dovolené: proč je jich stále tak málo?

27. 3. 2013 7:52 Autor: Markéta Ježková Mužů na rodičovské dovolené je v České republice podle aktuálních statistických údajů 1–2 %. Proč je otců pečujících „oficiálně“ o své děti tak málo? Může za to v dnešní době silně zakořeněný tradiční model rodiny, prokazatelně vyšší platy mužů a dokonce si za to částečně můžeme i my ženy samy.

V knize ABC feminismu, kterou vydalo hnutí NESEhnutí v roce 2004, uvažuje feministická socioložka Hana Maříková nad tím, proč se v souvislosti s rodičovstvím stále používá slovo „přirozený“. Když se podle Maříkové podíváme zpět do minulosti a do jiných kultur, přijdeme na to, že mateřství a otcovství jsou v dnešní době především sociálním produktem. Dnes je ve většině společností jasně dané, kdy je dobré mít děti a kdy už ne, nebo jak se má matka a otec správně chovat. Maříková se také ve své eseji na téma rodina zamýšlí nad tím, jak je pro muže těžké vyrovnat se v dnešní době s tím, že emancipace žen roste a muž čím dál více ztrácí roli hlavy rodiny. Dáváme my ženy vůbec mužům možnost se do rodinného života plně zapojit? Vraťme se ale k rodičovské dovolené.

Právo využít rodičovskou dovolenou mají muži v České republice teprve od roku 2001. O rok dříve byla totiž schválena tzv. harmonizační novela (zákon č. 155/2000 Sb.), která muže oficiálně uznává způsobilými pečovat o své dítě na plný úvazek a nastoupit tak místo matky na rodičovskou dovolenou. Institut rodičovské dovolené tak nahradil mateřskou dovolenou, která byla určena výhradně matkám.

V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie využívají muži rodičovskou dovolenou v České republice minimálně. Podle posledních průzkumů tvoří otcové na rodičovské dovolené pouhé 1–3 % osob využívajících rodičovskou dovolenou. Počet českých otců na rodičovské dovolené se ale podle statistických údajů stále pozvolna zvyšuje. Nejaktivnější jsou v tomto směru muži ve Skandinávii. Je to ale možná dáno tím, že v těchto zemích proběhlo zrovnoprávnění žen a mužů z hlediska zákona o rodičovské dovolené už před několika desetiletími.

V České republice je stále zakořeněný tradiční model rodiny – tzn. otec živitel, matka pečovatelka. Především u starších generací je toto uspořádání rodiny zcela nepřípustné měnit. Otcové, kteří se rozhodnou nastoupit na rodičovskou dovolenou místo matky, jsou většinou společensky vnímáni jako zženštělí, flákači a lenoši. Matky pak v tomto případě bývají označovány za kariéristky a doslova „divné“ osoby, popřípadě „krkavčí matky“. 

Podle odborníků brání většímu počtu mužů v domácnosti ale nejčastěji ekonomické podmínky. Muži průměrně stále dostávají vyšší platy než ženy, a tak je jasné, že když přijde čas rozhodnout se, kdo z rodičů zůstane s dítětem doma a kdo bude „živit rodinu“, přichází ve druhém případě na řadu právě na muž. Obzvlášť v České republice je to velmi častý případ.

Korektně se ale často nechovají hlavně zaměstnavatelé. V praxi je běžné, že pokud si zaměstnavatel vybírá mezi stejně kvalifikovaným mužem a ženou, dá často přednost muži jen z toho důvodu, že na pozici setrvá pravděpodobně déle než žena, která v budoucnu nastoupí na mateřskou a následně i rodičovskou dovolenou. V tomto případě hraje hlavní roli samozřejmě především věk ženy. Téma mateřství se prokazatelně často stává předmětem pracovního pohovoru.

V České republice se stále častěji objevuje model „střídavé rodičovské dovolené“. V praxi to znamená, že žena vyčerpá mateřskou dovolenou a následně plynule nastoupí i na rodičovskou dovolenou. V pozdějším věku dítěte (nejčastěji je to věk, kdy již dítě nepotřebuje tak intenzivní péči matky) se pak rodiče vystřídají a na rodičovskou dovolenou nastoupí otec. Je to dáno i tím, že muži si v dnešní době stále častěji uvědomují, jak moc je důležitý jejich vztah k dítěti. Dnešní muži také čím dál častěji staví rodinný život na vyšší úroveň než práci a kariéru.

Potřebu prohlubovat vztah otce a dítěte dokazují i psychologické a sociologické průzkumy. Podle jednoho výzkumu odpovědělo 50 % dětí v předškolním věku, že by se raději dívaly na televizi, než byly s otcem. Z dětí pak uvedlo každé desáté, že člověkem, kterého se nejvíce bojí, je otec.

Sami otcové, kteří rodičovskou dovolenou absolvovali (nebo ji momentálně aktivně prožívají), si nově nabyté zkušenosti většinou spíše pochvalují. Sami sebe hodnotí jako citlivější a chápavější. Ženu pak ve vztahu (manželství) berou více jako sobě rovnou, protože si uvědomují, kolik starostí s dítětem je a jak moc je rodičovská dovolená náročná.

Foto: regionycr.cz / Klára Seberová