Viva Africa

23. 11. 2015 Autor: Hana Horáková Ve dnech 22.–23. října 2015 se v prostorách budovy Metropolitní univerzity Praha na Žižkově konal 9. ročník mezinárodní afrikanistické konference VIVA AFRICA 2015. Toto významné setkání domácích i zahraničních odborníků na africkou problematiku – historiků, sociálních antropologů, politologů, lingvistů či expertů na mezinárodní vztahy a problematiku rozvoje – zorganizovala MUP pod záštitou České asociace pro africká studia ve spolupráci s katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a občanským sdružením Cultura Africa.

Ústředním tématem konference bylo Knowledge on and within Africa. Téma odráží přesvědčení, že v současném globalizovaném světě je obraz Afriky zkreslen hned dvakrát: zaprvé způsobem, jak s věděním o tomto kontinentu nakládají dominantní „strážci“ vědění, zadruhé díky záměrnému potlačování vědění o Africe. Produkce vědění, jeho šíření i spotřeba jsou ovlivňovány globální dynamikou moci. Cílem letošního dvoudenního pracovního jednání bylo mimo jiné přispět k lepšímu porozumění africkému kontinentu, který je sice místem převládajícího afropesimismu, ale také zdrojem mnoha nadějí a budoucích významných zdrojů.

Konferenci poctila svou návštěvou řada významných osobností. Slavnostního zahájení se ujal rektor MUP prof. Michal Klíma. Zdravici přítomným pronesl pan Zoyisile Mfundo Dasa, chargé d´affaires Jihoafrického velvyslanectví v Praze. Pozvání rovněž přijal pan Jaroslav Siro, zástupce ředitele Odboru států subsaharské Afriky MZV ČR, a pan Michal Jeřábek, vedoucí oddělení východní a jižní Afriky MZV ČR

Na konferenci vystoupilo se svými příspěvky 28 badatelů z 11 různých zemí. Hlavním řečníkem konference byl světově uznávaný znalec Afriky, profesor srovnávacích politických věd a ředitel Národního centra pro vědecký výzkum při univerzitě v Bordeaux Daniel Bach, který přednesl hlavní referát pod názvemAfrica in international relations: the frontier as concept and metaphor. Vybrané příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii editované Hanou Horákovou a Kateřinou Werkman, která vyjde v zahraničním nakladatelství v příštím roce.

Součástí akce byl i kulturní program, v němž vystoupila skupina hudebníků a tanečníků z Konga. Následoval slavnostní křest dvou nejnovějších odborných publikací z pera českých afrikanistek: kniha Kateřiny Mildnerové From Where Does the Bad Wind Blow? Spiritual Healing and Witchcraft in Lusaka a monografie editovaná Hanou Horákovou a Stephanií Rudwick Global Challenges, Local Reactions. Czech Republic and South Africa. Obě knihy byly vydány v německém nakladatelství  LIT Verlag.

Program
www.vivaafrica.cz