Turistika za vínem, pivem a gastronomií – kurz, který opravdu nenudí

20. 6. 2024 Autor: Jakub Šaroun Už třetím rokem MUP rozvíjí povinně volitelný kurz „Turistika za vínem, pivem a gastronomií“, určený pro omezený počet zájemců primárně ze studijního programu Cestovní ruch. Letošního kurzu se zúčastnil opět vyšší počet studentů, kteří k tomu přistoupili opravdu poctivě, o čemž svědčí mimořádně zajímavé závěrečné prezentace.

Povaha tohoto neobvyklého kurzu je specifická, předpokládá se plná prezenční docházka a kladný postoj k vinařské, pivní a gastronomické kultuře. Aktivní účast na seminářích je zcela klíčová. Semináře trvají déle než obvyklých 80 minut, vždy totiž záleží na probíhající diskuzi a náladě účastníků, a to nejen proto, že součástí je i ochutnávání produktů.

V rámci kurzu jsou zařazeny také praktické semináře konající se i mimo budovu univerzity. Studenti se během nich podívali do pivovaru U Fleků a do pražských hotelů Grandium a Grand Majestic Plaza. Opět se uskutečnil i výjezd mimo Prahu, a to do Vinných sklepů Kutná Hora, zaměřujících se na výrobu biodynamických vín. Toto vinařství je jako jediné v Česku držitelem prestižní certifikace DEMETER, představující nejvyšší dostupný standard pro ekologické pěstitele. Zorganizována byla prohlídka vinohradů, kde se mohli studenti dozvědět o pracích na vinici, struktuře půd a způsobech ekologického pěstování. Ve vinařství sídlícím v bývalém Voršilském klášteře pak proběhla prohlídka sklepů s vysvětlením metod zpracování vína a následně v degustační místnosti bylo představeno několik vzorků vín. (Podrobný článek o návštěvě tohoto vinařství v roce 2022 si můžete přečíst zde).

V učebně ve Strašnicích pak probíhaly semináře zaměřené především na geografický přehled, představení vybraných evropských oblastí, jejich specifik a kultury, roli krajiny, dějin a tradic. Je přínosné vnímat, jak mnohé regiony úspěšně využívají lokálních produktů (vína, piva či potravin a pokrmů) k propagaci a zatraktivnění turismu. Proto byla studentům představena řada příkladů dobré a špatné praxe. Poukázáno bylo např. i na otázky dopravy či udržitelného rozvoje v cestovním ruchu.

Samozřejmostí tohoto kurzu se stalo nejen získání základních vědomostí o pivu a vínu a jejich výrobě, ale také základů degustace. Proto byla výuka doprovázena ochutnáváním vzorků vín a piv příslušných oblastí.

Tradičním vyvrcholením kurzu jsou závěrečné prezentace. Studenti se rozdělili do dvojic a každá dvojice měla za úkol prezentovat jeden projekt. Studenti se zhostili úkolů na výbornou. Dočkali jsme se např. skvělých prezentací belgických piv, znojemských vín, vín slovenské malokarpatské oblasti, francouzského regionu Cahors či komplexní prezentace arménské gastronomické kultury a produktů. Dokladem budiž i závěrečná fotka tekutých vzorků. Jsme zvědaví, čím nás překvapí studenti příští rok.