Transparency International ČR na MUP

3. 3. 2020 Autor: Luboš Janák Metropolitní univerzita Praha uspořádala ve velmi neobvyklý čas v sobotu 29. února 2020 veřejný seminář „Střet zájmu čelních představitelů České republiky v rámci systému čerpání evropských dotací“. Úvod do problematiky nastavil Mgr. Luboš Janák a posléze své prezentace ke střetu zájmů přednesli zástupci Transparency International ČR.

Milan Eibl z pozice vedoucího analytika seznámil publikum s indexem CPI, definoval střet zájmů a poukázal na nejviditelnější případy v českém prostředí, tedy především na dva čelní představitele naší stávající vlády. Jan Dupák z pozice právníka publiku představil Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, které jednoznačně determinuje střet zájmu u politiků. Dále pak pohovořil o zaslaných auditech Evropské komise a jejich dopadu na Českou republiku.

Seminář přilákal rozmanité publikum více než čtyřiceti studentů a zástupců veřejnosti, včetně novinářů.