SUSTAINABILITY - diskuse/kulatý stůl

1. 4. 2022 Autor: redakce Dne 22. března 2022 byl uspořádán první kulatý stůl Katedry finančního managementu Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s profesní organizací "Asociace certifikovaných účetních" s názvem UDRŽITELNOST. Akce se konala v hybridním formátu v prostorách univerzity. Online bylo připojeno asi 60 účastníků a téměř 20 účastníků a studentů bylo přítomno osobně v místnosti.

Program zahrnoval hlavní projevy jak z akademické sféry, tak z profese. Mezi významnými řečníky byli prof. dr. Rob van Tulder Business Society Management and Academic Director Partnerships Resource Center (PrC) z Erasmus University of Rotterdam Nizozemsko; Prof. Adriana Tiron-Tudor, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Rumunsko; a Dr. David John Muir z Anglo-American University Prague. Profesionální řečníci zastupovali paní Sharon Machado, vedoucí oddělení Business Reporting Professional Insights ACCA Global London a paní Viera Kučerová ACCA Global Prague Head of Markets Czech Republic, Slovakia & Hungary. Z domovské instituce zde byli Dr. Radka MacGregor Pelikánová a doc. Irena Jindřichovská.

Profesoři a zástupci profese prezentovali významná a aktuální témata vedoucí k následné diskusi. Program byl velmi intenzivní a s velkým ohlasem. Následná diskuse mezi účastníky bude následovat na dalších platformách vedoucích k budoucí výzkumné a odborné spolupráci. Věříme, že tato diskuse u kulatého stolu je začátkem nové tradice. A jsme přesvědčeni že příští kulatý stůl přinese všem účastníkům minimálně stejný užitek jako tento první.

Zpětná vazba

Bylo mi potěšením zúčastnit se kulatého stolu a poučil jsem se také z některých dalších prezentací (zejména z ACCA).
Prof. dr. Rob van Tulder, Business Society Management a akademický ředitel Partnership Resource Center (PrC) Rotterdam

Děkuji za zorganizování této akce a za pozvání!
Témata byla mimořádně aktuální a velmi vítaná
Pro mě bylo velkou ctí být vámi pozvána na tuto akci a vidět vás, vaše kolegy a našeho kamaráda Davida :)
Prof. Ph.D. Adriana TIRON_TUDOR, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Rumunsko

Rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci a včerejší pěkně připravenou akci. Jsem přesvědčen, že po celou dobu akce zaznělo mnoho zajímavých myšlenek, které nutí k zamyšlení, a mnoho pozoruhodných informací, ze kterých může posluchač či přednášející dále čerpat. Brzy se těšíme na další spolupráci. Děkuji.
PhDr. Pavel Procházka, Business Relationship Manager, Asociace certifikovaných účetních

„Milí kolegové, jsem velmi ráda, že jsem se mohla zúčastnit setkání u kulatého stolu SUSTAINABILITY. Byla to pro mě velmi přínosná zkušenost. Měla jsem příležitost vyslechnout si názory význačných světových odborníků na problematiku, která v současné době nabývá stále většího významu. Vnímala jsem to nejen jako možnost rozšířit si obzory, ale i vítanou inspiraci pro mou práci.“
Marie Fišerová,  Vysoká škola ekonomická v Praze

„Milí kolegové, Děkujeme za sdílení pozvánky do diskuse u kulatého stolu. Bylo to velice obohacující.! S pozdravem
Sophia Rahman [MAHE Dubaj]

„Udržitelnost je mnohem víc než jen koncept hospodářské politiky. Znamená to spíše způsob života a lidstvo má možnost zajistit zdroje pro budoucí generace. Moc děkujeme za možnost naslouchat vynikajícím osobnostem z celého světa a připomenout si, na čem opravdu záleží! Bylo to velmi zajímavé a poučné.”
Nina Peter, PhD student, University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria

„Děkuji za inspirativní setkání u kulatého stolu! Názory jednotlivých odborníků přinesly ucelený pohled na téma udržitelnosti.“
 PhDr. Ladislava Knihová, MBA – Vysoká škola finanční a správní, Praha

„Rád bych poděkoval MUP a paní Ireně Jindřichovské a jejím kolegům za dobrou příležitost být součástí kulatého stolu o udržitelnosti. Který se konal 23.03.22. Tento seminář byl velmi dobře připraven, včetně cateringu. Diskutovalo se o důležitých současných problémech. Těším se na další kulatý stůl."
Jan Zikmund, student oboru Mezinárodní obchod. MUP

“Odborníci rozebírali aspekt udržitelnosti z několika úhlů pohledu, od právního pohledu až po její roli v ekonomickém sektoru, což bylo velmi poučné. Těšíme se na další akce. Děkuji.”
Fatima Sadykova, studentka programu International Business, MUP

“Byla to pro mě opravdu skvělá příležitost naučit se nové věci a poznat skvělé lidi. Ano, jídlo bylo chutné a čerstvé a atmosféra byla úžasná. Všichni byli tak zaujatí tím, co prezentovali. Děkuji, že jste mě pozvali k této diskusi u kulatého stolu. Doufám, že podobných konferencí bude v budoucnu mnohem více!”
Nguyen Quynh Chau (S-PEF) studentka provozně ekonomické fakulty CZU Praha