Škola bez bariér slaví patnáct let

25. 6. 2018 Autor: redakce V polovině června proběhlo na Metropolitní univerzitě Praha 3. kolokvium k 15. výročí založení sociálního programu Škola bez bariér. Po představení samotného programu včetně jeho významných aktivit vystoupila řada významných hostů a akci završil křest knihy rozhovorů s patnácti absolventy tohoto programu.

Kolokvium se tematicky zaměřilo na vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a volný čas handicapovaných. Mezi významné hosty patřil například prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., z Univerzity  Palackého v Olomouci, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a bývalá poradkyně ministra školství Klára Laurenčíková, ředitel Centra Paraple David Lukeš nebo Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.  

Patnáct let Školy bez bariér se Metropolitní univerzita Praha rozhodla oslavit také vydáním knihy rozhovorů s patnácti absolventy tohoto programu, jejíž křest proběhl v závěru kolokvia. Knihu Tak na život sepsal se svými spolužáky Václav Uher, který sám v rámci programu vystudoval obor Mezinárodní vztahy a evropská studia.

„Tato kniha je o lidech, kteří svůj život neměli a nemají snadný, ale z nějakého neznámého důvodu žít umí. Žádný z nich by ovšem neobstál bez dalších lidí. I Škola bez bariér by bez lidí zůstala jen prázdným spojením tří slov. I Metropolitní univerzita Praha jsou lidé. Vše, co jsem díky ní prožil a získal já, mi dali lidé. Vzdělání, pracovní uplatnění, mnoho vztahů, historek a zkušeností. Ať už to byli vyučující, dámy na studijním oddělení, správci sítě, spolužáci, recepční nebo uklízečka,“ píše v závěru knihy Václav Uher.

Knihu Tak na život můžete zakoupit v e-shopu Metropolitní univerzity Praha.

Více o programu Škola bez bariér