Program „Škola bez bariér“ očima nově přijatých studentů

28. 6. 2017 Autor: redakce Metropolitní univerzita Praha umožňuje v rámci programu Škola bez bariér studium uchazečům s pohybovým postižením. Na první dojmy jsme se zeptali nově přijatých studentů do tohoto programu Jakuba Milera a Anny Luxové.

O čem je program Škola bez bariér na MUP (Jakub Miler)

Když si zdravotně znevýhodněný student vybírá školu, na které by studoval, nachází se v poměrně složité situaci. Na rozdíl od ostatních si nemůže zvolit pouze tu, která se mu líbí nebo jejíž obor ho oslovil. Musí si být jistý tím, co je pro jiné samozřejmostí – zda se vůbec dostane na místo výuky. Snížená mobilita je obrovský problém, ale o to důležitější jsou školy a programy, které se snaží tuto překážku odstranit.

Metropolitní univerzita Praha je jedna z mála vysokých škol, která této problematice věnuje pozornost. Přitom se jedná o profesionální pracoviště schopné poskytnout bakalářské, magisterské i doktorské studium. Jaká je ale škola doopravdy? Jaké konkrétní dopady program Škola bez bariér vlastně má?

Asi nejdůležitější a nejviditelnější je možnost získat plné stipendium po celou dobu studia. Jelikož školné na soukromých vysokých školách není zrovna zanedbatelné, jedná se o dost velkou finanční úlevu. A nemusíme snad ani dodávat, že mnoho zdravotně znevýhodněných nemá financí nazbyt vzhledem k nutnosti pořizovat pomůcky, léky či platit rehabilitaci. Narazit na instituci, navíc soukromou, kde toto chápou, je samo o sobě úlevou i překvapením.

Většina výuky probíhá v budově v Praze-Strašnicích. Zde se nachází i knihovna, studijní oddělení a vedení školy. Samotný vstup i každá místnost jsou bezbariérové a navíc je zde k dispozici výtah, který vás zaveze do všech pater. Studentskou kartičku, kterou k obsluze výtahu potřebujete, rovněž získáte zdarma.

Jako účastníci programu Škola bez bariér máte také nárok na bezplatnou výpůjčku učebnic po celou dobu daného semestru. Potřebné materiály vám pracovnice knihovny předají zabalené a připravené ke studiu. Navíc se taková výpůjčka neomezuje pouze na knihy, ale stejně tak můžete požádat o notebooky, diktafony a další studijní pomůcky.

Díky tomu, že program Škola bez bariér běží již nějakou dobu, byla možnost zvyknout si na individuální potřeby zdravotně znevýhodněných studentů, což je důležité i pro odstranění určitých společenských překážek, které při integraci postiženého studenta do prostředí školy často převládají. Dále je nutné upozornit také na to, že Škola bez bariér pomáhá se zajištěním ubytování v místě studia, poskytuje příspěvky na dopravu a rovněž je zde i možnost sportovního vyžití.

Program Škola bez bariér je bezesporu krok správným směrem a poskytuje naději zdravotně znevýhodněným studentům na kvalitní vzdělání, které je v současné době naprosto nezbytné.

Paralyzované svaly neznamenají paralyzovaný mozek (Anna Luxová)

Narodila jsem se s dětskou mozkovou obrnou. Absolvovala jsem běžnou základní školu a před pár týdny se mi podařilo úspěšně odmaturovat. I přesto ale poměrně často slýchám, že vozíčkář či člověk s tělesným postižením nemá možnosti ani schopnosti vystudovat běžnou střední, natož vysokou školu, ačkoliv já jsem důkazem toho, že to tak rozhodně není. Po úspěšném dokončení studia mediální komunikace a PR jsem se rozhodla pokračovat ve studiu mediálních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Tato univerzita totiž již řadu let dává příležitost úspěšně studovat nejen zdravým studentům a zdárně tak bojuje proti výše zmíněným předsudkům o studijních schopnostech lidí s tělesným postižením.

Kompletně bezbariérové prostory jsou základní výhodou programu Škola bez bariér na MUP. Program také zahrnuje stipendium ve výši školného po celou dobu studia a možnost speciálního studijního režimu. Stačí úspěšně odmaturovat, předložit doporučení od instituce, která se problematikou zdravotně postižených zabývá, doložit kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P, napsat motivační dopis a pak už jen úspěšně projít přijímacím řízením. Ve středu 7. června 2017 jsem si tím vším prošla na vlastní kůži. Nejprve motivační pohovor před komisí, poté vstupní test z anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky.

Motivační pohovor se mi povedlo zvládnout bez problémů. Komisi jsem nejdříve sdělila něco málo o sobě a poté přešla k důvodům, proč chci studovat právě zde, na Metropolitní univerzitě Praha. Pro mě je nejdůležitější ze všeho lidský přístup, dále pak atraktivita zvoleného oboru a pestré možnosti v oblasti studia cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že jsem paralympionička, atletka, velmi mě potěšil Sportovní klub MUP.

Test z angličtiny mi taktéž nečinil žádný problém. Jedinou překážkou bylo v mém případě o něco pomalejší pracovní tempo. Na svou práci jsem potřebovala o pár minut více času než většina zdravých studentů, ovšem i onen potřebný čas mi byl bez problému a s úsměvem poskytnut, což mě opravdu mile překvapilo.

Mohu vřele doporučit zúčastnit se dne otevřených dveří, neboť zkušenosti se musejí získat a dojmy vytvořit, ty totiž z žádného letáku ani webu nevyčteme. Dny otevřených dveří proběhnou 4. a 18. září. Další přijímací zkoušky a motivační pohovory s handicapovanými studenty se uskuteční 20. září.

Jsem moc ráda, že jsem příjímacím řízením prošla úspěšně. Nyní je to už jen na mně. Teď mohu zdarma studovat obor, který mě zajímá a mám tak jedinečnou příležitost dokázat všem lidem, že paralyzované svaly opravdu neznamenají paralyzovaný mozek.

Program Škola bez bariér