Otevíráme dveře vzděláváním

6. 11. 2018 Autor: Helena Bauerová Univerzitní středisko MUP v Plzni se 1. listopadu účastnilo již šestého ročníku akce Otevíráme dveře vzděláváním, jejímž cílem je prezentace dalšího vzdělání a pracovního uplatnění studentů během studia a po absolvování maturity. Metropolitní univerzita Praha je již tradičním partnerem akce a zapůjčuje pořadateli – Střední průmyslové škole elektrotechnické a VOŠ – prostory auly a učeben pro prezentaci firem.
Letošního ročníku se účastnil rekordní počet vystavovatelů (62 firem a univerzit). Metropolitní univerzita jako obvykle prezentovala možnosti studia nejen na Univerzitním středisku MUP v Plzni, ale také v Praze. Novinkou letošního roku byla prezentace nového studijního programu Bezpečnostní studia, který obsahem i uplatněním nabízí zajívamé propojení technických i společenskovědních předmětů. V úvodní přednášce představil dr. Rubáček aktuální tématiku "Bezpečnost na internetu" a ve studovně po celý den probíhala bezpečnostně strategická hra "Chyť mě, když to dokážeš" simulující práci bezpečnostních expertů. Přiložené fotografie a také dotazy studentů ve stánku dokládají, že studenti měli o nový studijní obor i strategickou hru veliký zájem.