Nově založené Centrum pro studium Afriky zve na Svět knihy Praha 2022

1. 6. 2022 Autor: redakce Na MUP vzniká nové výzkumné centrum, které doplní další regionálně zaměřená výzkumná centra – Centrum pro studium Blízkého východu a Centrum iberoamerických studií. Fungovat bude pod katedrou mezinárodního obchodu a vedením doc. Terezy Němečkové. Jeho první veřejná prezentace proběhne v rámci knižního veletrhu Svět knihy 2022.

Afrika je často opomíjeným kontinentem. V posledních letech ale prochází velmi dynamickým ekonomickým, politickým a bezpečnostním vývojem, což se promítá i do zvyšujícího se zájmu externích zemí o působení v regionu. Netýká se to pouze Číny a jejích masivních investic do afrických nerostných zdrojů či infrastruktury, ale i Turecka, Saúdské Arábie, či v posledních týdnech hodně diskutovaného Ruska. Stranou nezůstává ani Evropská unie, ani Česká republika. V posledních letech jsme v několika afrických zemích otevřeli nové české ambasády (a další se plánují), aktivně se angažujeme v oblasti rozvojové spolupráce, v Mali působí čeští vojáci a pomalu a jistě také narůstá vzájemný obchod. Jedním z největších úspěchů českých firem posledních let je například současná výstavba letišť v Senegalu. 

S potěšením tak lze uvítat souhlas vedení naší univerzity se založením výzkumného centra zaměřeného na studium současné Afriky. Fungovat bude pod katedrou mezinárodního obchodu a vedením doc. Terezy Němečkové, která se dlouhodobě výzkumu afrického regionu věnuje. Hlavním cílem je vytvořit platformu pro akademiky nejen na MUP, ale i v rámci českých univerzit a dalších výzkumných institucí, kteří se současnému vývoji v Africe věnují a mají chuť jej dále společně rozvíjet. Centrum bude dále posilovat i své kontakty a vazby v zahraničí, a to mimo jiné i aktivní účastí v několika mezinárodních asociacích. Z hlediska tematického si zatím vymezilo tři témata: 1) sociálně-ekonomický vývoj v regionu a jeho dopady na euro-africké, respektive česko-africké vztahy, 2) Evropská zelená dohoda a její dopady na Afriku, 3) vybrané aspekty působení Číny, Turecka a Ruska v Africe. Další informace se můžete dočíst na stránkách Centra pro studium Afriky.

Centrum také plánuje organizovat aktivity jak pro studenty, tak i pro širší veřejnost. Ostatně již v průběhu letního semestru proběhlo na MUP několik hostovských přednášek zahraničních kolegů, například přednáška dr. Elisy Gambino z London School of Economics na téma současného působení Číny v Africe, či prof. Kobuse Jonkera z Tshwane School for Business and Society (JAR) na téma inovativních business modelů v Africe. Doc. Němečková pak vystoupila na diskusi na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE zaměřené na Exportní a investiční příležitosti v Africe a 9. června se chystá vystoupit na diskusi, která proběhne v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha 2022 s názvem Současnost a budoucnost Afriky. Diskuse se uskuteční ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů v Praze a časopisem Respekt a je určena pro kohokoliv, koho zajímá, co se dnes zajímavého v Africe děje. Těšit se tak můžete kromě doc. Němečkové i na dr. Ondřeje Horkého-Hlucháně, který se věnuje zejména vývoji v oblasti tzv. Sahelu, a Tomáše Lindnera, který se současné Africe ve svých reportážích a článcích také často věnuje. Přijměte tak naše srdečné pozvání se akce zúčastnit. Vzhledem k omezené kapacitě ale doporučujeme rezervovat si místa předem.