Nejlepší přihláška do modelu OSN Pražského studentského summitu

28. 11. 2019 Autor: František Novotný Metropolitní univerzita Praha je dlouholetým partnerem Pražského studentského summitu. Jeho nejlepší přihlášku do modelu OSN představujeme zde na iMUP (včetně podmínek přijímacího řízení) s hodnocením Františka Novotného, zástupce hlavního koordinátora.

Základním kamenem úrazu většiny přihlášek do modelu OSN bylo prosté nerespektování zadání. Dva typy prohřešků proti zadání byly v I. části zvlášť typické: rozvíjení (částí) již existujících organizací a vymýšlení organizací operujících pouze regionálně, ne celosvětově. 

Kladně hodnocené byly takové argumentační úvahy, které dokázaly umně balancovat mezi zodpovídáním zadaných otázek a popisem možného fungování organizace. O odpovědi na otázky nám šlo primárně, popis byl spíše nutností pro rozvinutí vlastních myšlenek. Z hlediska popisu bylo přitom třeba zaměřit se na to, v čem by organizace přinesla výraznou změnu oproti současnosti. 

Nejlépe hodnocená přihláška zadání I. části zcela naplnila. Odpovědi na otázky „Proč svět právě tuto mezinárodní organizaci potřebuje?“, respektive „V čem by spočívaly její slabé stránky?“ zde najdeme dobře rozvinuté. Co víc, text jako celek je vystavěný v dobře strukturovanou argumentaci. Nejednalo se tak jen o plytké fantazírování, ale spíše o průběžné vyrovnávání se s možnými protiargumenty. 

Jak samotné téma, tak jeho pojetí navíc již na první pohled vystoupilo z davu. Jedná se o jinak málo tematizovaný problém, který byl adresován nepříliš tradiční teoretickou perspektivou. 

V druhé části jsme často naráželi na přílišné soustředění se na popis samotného vzájemného vztahu daných dvou států. Správnou cestou bylo naopak popsat společné zahraničněpolitické priority v podobě podobného přístupu ke konkrétním mezinárodním problémům mimo jejich bilaterální vztah. 

Autorům nejlepší přihlášky se podařilo zadání bez problémů naplnit. Velmi správně identifikují jak nejvýznamnějšího partnera Spojeného království, tak klíčové oblasti obchodu a bezpečnosti. Příklad výcvikové mise v Iráku se nám ovšem nejeví jako zcela vypovídající pro současné společné priority těchto států. Z hlediska důvěryhodnosti předložených zdrojů a způsobu jejich citování není téměř co vytknout. 

Je třeba uznat, že jsme nalezli i kvalitnější II. části. Přesto v součtu tuto přihlášku jako celek žádná nepřekonala. 

Nejlepší přihláška do modelu OSN – text přihlášky v autentickém znění

Podmínky přijímacího řízení do Modelu OSN