MUP partnerem mezinárodní studentské soutěže v rámci projektu fiktivních firem

20. 5. 2022 Autor: redakce Metropolitní univerzita Praha se stala partnerem prestižní studentské soutěže "NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 2022" určené studentům zapojeným do projektu fiktivních firem v Česku a na Slovensku.

Jubilejní 10. ročník soutěže „NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 2022“ vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže společně s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitní univerzitou Praha.

Pro zájemce/účastníky připravuje MUP on-line semináře „JAK VYTVOŘIT DOBRÝ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Soutěž probíhá do 30. září 2022, následně budou soutěžní příspěvky vyhodnocení odbornou porotou, jejímž členem bude jako při předcházejícím ročníku Ing. Radek Maxa, Ph.D. (radek.maxa@mup.cz), přednášející katedry mezinárodního obchodu MUP a zároveň garant a koordinátoru projektu fiktivních firem MUP a naší Metropolitní univerzitní banky www.mubanka.cz.

Metropolitní univerzitní banka (MUBanka) se zúčastní také Mezinárodních kontraktačních dní studentských firem

V červnu loňského roku, přesně 9. 6. 2021, MUBanka pořádala MUB-line speciál věnovaný odpovědnému podnikání fiktivních firem. A jsme nesmírně rádi, že na podobné téma se uskuteční Hlohovské kontraktační dni on-line ve dnech 14. a 15. 6. 2022, které pořádá Slovenské centrum cvičných firem a Odbor – Obchodná akadémia SOŠCH Hlohovec a její skvělé fiktivní firmy. Partnerem je Metropolitní univerzita Praha.

Studentské fiktivní firmy čekají atraktivní soutěže, zajímavý program. Akce se aktivně zúčastní také naše Metropolitní univerzitní banka (www.mubanka.cz) a porotci soutěží budou mimo jiné Ing. Radek Maxa, Ph.D., garant a koordinátor MUBanky a Tereza Šprunglová, týmový lídr PR a marketingu MUBanky a studentka studijního programu Mediální studia. Více informaci o kontraktačních dnech.