Kreativní studenti z Česka a Slovenska okouzlili Metropolitní univerzitu Praha!

16. 12. 2022 Autor: Radek Maxa Přes 200 talentovaných studentů a téměř 40 jejich učitelů proměnilo 9.12.2022 prostory naší univerzity ve vánočně laděnou přehlídku práce mladých podnikatelů, fiktivních firem z různých koutů Česka a Slovenska.

Prezenční část 4.MUB-line veletrhu fiktivních firem Metropolitní univerzity Praha s podporou partnerů přivítala v budově MUP ve Strašnicích 28 finalistů, kteří postoupili z on-line části veletrhu (30.11. a 1.12. 2022 v MS Teams), do které se přihlásilo rekordních 78 fiktivních firem ze 44 škol v Česku a na Slovensku.

Letošní aktivity projektu fiktivních firem, který realizuje na naší univerzitě katedra mezinárodního obchodu prostřednictvím fiktivní Metropolitní univerzitní banky (www.mubanka.cz), již po čtvrté za sebou, avšak poprvé i prezenčně, vyvrcholily prosincovým „hybridním“ veletrhem. A právě svojí formou a „hybridní“ organizací se stal pilotním veletrhem svého druhu v Česku a na Slovensku. Nabitý program plný soutěží, on-line i živého obchodování, atraktivních přednášek akademiků MUP a pozvaných hostů z praxe, zajímavých živých setkání s osobnostmi MUP i úspěšnými manažery a podnikateli z praxe, bohatým doprovodným programem, to byl ČESKO-SLOVENSKÝ NETWORKING fiktivních firem, který zanechal v účastnících skvělý dojem.

Cílem tvůrčího týmu veletrhu pod vedením Ing. Radka Maxy, Ph.D., garanta a koordinátora Metropolitní univerzitní banky, bylo připravit on-line veletrh, který by byl opět něčím inovativním, přínosným pro fiktivní firmy s bohatým veletržním programem. Tým nadšených studentů MUP a zároveň členů MUBanky si uvědomuje důležitost NETWORKINGU pro úspěch ve všech sférách života, obchodní a podnikatelský úspěch nevyjímaje. A tak networking se stal nosným tématem i pro 4.MUB-line veletrh fiktivních firem. To se odrazilo i ve skladbě vlastního PROGRAMU i zařazením zcela nové soutěže NÁŠ NETWORKING, kterou vyhlásili v on-line části studenti MUBanky (viz YouTube).

V on-line část veletrhu, kterou moderovali Ing. Radek Maxa, Ph.D. a Miroslav Navrátil, lídr týmu péče o evropské klienty MUBanky, se 78 fiktivních firem ze 44 škol „síťovalo“ mimo jiné s JUDr. Markem Benešem, Ph.D., ředitelem MUP, který veletrh slavnostně zahájil, s PhDr. Janem Burešem, Ph.D., prorektorem pro studijní a pedagogické záležitosti MUP, který byl jedním z porotců soutěže o nejlepší VÁNOČNÍ LETÁK, s Ing. Jaroslavem Halíkem, Ph.D., zástupcem vedoucího katedry mezinárodního obchodu MUP, s Mgr. Ing. Dominikem Stroukalem, Ph.D., přednášejícím katedry mezinárodního obchodu MUP, na jehož tematicky vysoce aktuální on-line přednášku o inflaci se můžete podívat ZDE, s doc. Ing. Terezou Němečkovou, Ph.D., přednášející katedry mezinárodního obchodu MUP, s Ing. Lukášem Kovandou, Ph.D., hlavním ekonomem TRINITY BANK, na jehož zajímavou přednášku „Jak investovat v roce 2023?“ se můžete podívat ZDE, s absolventy MUP i projektu MUBanky (Matěj Čejchan, Václav Geisler, Martin Stránský), s p. Scottem Mitchellem, výkonným ředitelem PEN WORLDWIDE, která zastřešuje 42 členských zemí v realizaci projektu fiktivních firem (záznam ZDE), s TOP3 soutěže o NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 2022 , jehož 10. ročník vyhlásilo Slovenské centrum cvičných firem při SIOV Slovensko a jehož partnerem se stala naše Metropolitní univerzita Praha (na veletržní networking s třemi nejlepšími a Ing. Gabrielou Horeckou, vedoucí Slovenské centra cvičných firem při SIOV Bratislava, se můžete podívat ZDE), s partnery veletrhu a jejich zástupci (PEN WORLDWIDE, CENTRUM FIKTIVNÍCH FIREM při NPI ČR, SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIREM při SIOV Slovensko, ČESKÁ POŠTA, s.p., LINET, s.r.o., KAUFLAND ČR, ANTRE, STUDIO DVA DIVADLO, FLAGSHIP, S&T, ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI).

V průběhu dvou on-line veletržních dnů předvedli účastníci živé on-line prezentace, ze kterých 10 nejlepších postoupilo do živého prezenčního finále (9.12.2022 v budově MUP). Na on-line prezentace účastníků se můžete podívat zde: 1. den dopolední část, 1. den odpolední část, 2. den dopolední část, 2. den odpolední část. Nejen tyto prezentace, ale také další veletržní soutěže hodnotily odborné poroty složené z akademiků MUP, zástupců partnerů a hostů veletrhu. Moc všem děkujeme! Na YouTube se můžete podívat na inspirativní záznamy (vše on-line živě hodnotila odborná porota), plné dobrých rad od našich porotců TOP 10 soutěže o nejlepší VÁNOČNÍ LETÁK a TOP10 soutěže o nejlepší LOGO + SLOGAN.

Prezenční část veletrhu začala „síťováním“ účastníků srazem při čaji a cukroví před budovou MUP Strašnice dne 8.12. 2022 v podvečer. Pak jsme se vydali na adventní komentovanou procházkuDr. Norou Dolanskou, přednášející katedry cestovního ruchu MUP a týmem MUBanky, která končila u přístaviště Na Františku, kde na nás čekala privátní veletržní loď, na kterou se nalodilo 142 účastníků veletrhu a zažilo společnou „síťovací“ plavbu po Vltavě s vánočním cukrovím, horkými nápoji a koledami. Podívejte se na fotky, bylo to úžasné a krásně se nám usínalo a těšilo na páteční veletržní den.

A od časného rána 9. 12. 2022 TOP28 fiktivních firem (nejlepší ze součtu bodů za soutěže o nejlepší leták, logo+slogan a e-prezentace) postavilo v prostorách naší univerzity své veletržní stánky a zúčastnilo se živých veletržních soutěží: finále TOP10 e-prezentací, nová soutěž NEJLEPŠÍ PRODEJCE aneb PRODEJ ZA MINUTU v angličtině, soutěž NEJLEPŠÍ STÁNEK, NEJLEPŠÍ KATALOG a TOP FIRMA VELETRHU. Jeden hezčí stánek než druhý! Jedna povedenější finálová prezentace než druhá! Skvělé výkony v soutěži PRODEJ ZA MINUTU! A odborné poroty to také měly při hodnocení hodně těžké.

Veletržní program v hlavním veletržním sále slavnostně zahájil i ukončoval prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor MUP, slavnostní slova pronesl ředitel MUP, JUDr. Marek Beneš, Ph.D. Veletržní dění si nenechalo ujít vedení MUP a jejich kateder včetně paní zakladatelky MUP, Mgr. Anny Benešové. Děkujeme za milá slova Ing. Lukáši Hulovi, vedoucímu Centra FIF při NPI ČR, Mgr. Victoria Hädler, koordinátorce PEN WORLDWIDE, Mgr. Pavlu Sekyrkovi, Th.D. řediteli OA a JŠ s právem SJZ Písek, Mgr. Julii Skřivánkové, manažerce HR Programy lidských zdrojů České pošta, Ing. Robinu Sekaninovi, specialistovi vzdělávání LINET, s.r.o., Ing. Lukáši Kovandovi, Ph.D., hlavnímu ekonomovi TRINITY BANK a všem dalším vzácným hostům a akademikům MUP v roli porotců veletržních soutěží.

Moderátoři prezenční části veletrhu, Ing. Radek Maxa, Ph.D. a Barbora Fedorková, studentka MUP a lídr týmu péče o CZ klienty MUBanky, nejenže provázeli programem a veletržními soutěžemi, ale společně s účastníky a hosty zavzpomínali na otce zakladatele, osobnost projektu fiktivních firem v Česko-Slovensku a zároveň zakládající člena a prvního vedoucího katedry ekonomie MUP, pana Doc. Miloslava Rotporta, CSc.

Veletržní program nabídl i zajímavé semináře:

Ing. Jaroslav Říšský, MBA, vedoucí týmu oddělení vztahů s UPU a operátory ČESKÁ POŠTA: NETWORKING v prostředí České pošty.
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., vedoucí katedry mezinárodního obchodu MUP: NETWORKING v mezinárodním obchodě.
Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D., katedra mezinárodního obchodu MUP: Budeme platit čipem v ruce?

Veletržní program vyvrcholil slavnostním ukončením a vyhlášením výsledků veletrhu, kdy poháry a diplomy předávali členové odborných porot a naši akademici. Kdo konkrétně hodnotil veletržní soutěže, a jak dopadly.

Zlatý pohár a diplom pro absolutního vítěze TOP FIRMA 4. MUB-line veletrhu převzali z rukou prof. Klímy, rektora MUP a prof. Šímy, vedoucího katedry mezinárodního obchodu MUP, zástupci fiktivní firmy EDUKRAFT, s.r.o. ze SOŠ chemické Hlohovec. Srdečně gratulujeme! Stejně tak gratulujeme všem dalšími oceněným fiktivním firmám.

Děkujeme všem za krásné zpětné vazby a poděkování, jsme rádi, že se veletrh účastníkům, partnerům, hodnotitelům líbil.

Těšíme se na 5.MUB-line veletrh fiktivních firem 2023 a další setkávání s vámi v budově Metropolitní univerzity Praha, například na dnech otevřených dveří.

Krásné Vánoce, hodně zdraví a úspěšný a šťastný rok 2023.