Dr. Petr Just účastníkem panelové diskuse Studentského parlamentu na téma dopadu pandemie koronaviru na školství

21. 9. 2021 Autor: redakce Vedoucí katedry politologie a anglofonních studií MUP Petr Just, který současně působí jako místopředseda Rady vysokých škol, byl v sobotu 18. září 2021 jedním z účastníků odborné panelové diskuse na téma dopadu pandemie koronaviru na školství.

Panelová diskuse se uskutečnila v rámci třídenní akce věnované činnosti středoškolských samospráv. Setkání pořádal Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy v Hostinném společně s Parlamentem dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.

Mezi dalšími panelisty, kteří debatovali o dopadu pandemie na školství, byli mimo jiné předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Drahoš, vedoucí královéhradeckého pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání Jana Berkovcová, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství Arnošt Štepánek nebo bývalý předseda České středoškolské unie Viktor René Schilke.