Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví

21. 6. 2016 Autor: redakce Již třináctá konference s tematikou práv k duševnímu vlastnictví, kterou uspořádala Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, proběhla v pátek 10. června v budově MUP v Praze na Žižkově. Konala se v rámci grantu EU-IPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví): Raising Awareness about the Value of Intellectual Property in the Czech Republic and Slovakia.

Pro auditorium s více než 100 specialisty z oboru – advokáty, patentové zástupce, studenty MUP i zástupce firem – přednášelo osm špičkových odborníků z akademické sféry, Úřadu průmyslového vlastnictví i z praxe; ti se zaměřili na novinky ve svém oboru působnosti, legislativní změny z poslední doby i na aktuální okruhy práv k duševnímu vlastnictví. O zájmu posluchačů svědčil nejen velký počet registrovaných účastníků, ale i bohatá diskuse, která probíhala jak v rámci přednášek, tak i v neformálním setkání při obědě uspořádaném Metropolitní univerzitou Praha.

Konference byla přenášena online na webových stránkách projektu, kde naleznete kromě záznamu i podrobný program: http://patentnarozum.eu/konference2016

Účastníci konference obdrželi zdarma publikaci Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování, vydanou Metropolitan University Prague Press v rozsahu 238 stran, jejímž editorem je prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., který je zároveň garantem celé akce. Publikace je zdarma ke stažení nebo výtisky jsou zdarma dostupné v knihovně (eshopu).