Zajímají Vás možnosti interpretace vlastnoručního podpisu?

4. 4. 2022 Autor: redakce Doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D., členka katedry mediálních studií, filosofka a vizuální teoretička odborně se specializující na současnou francouzskou filosofii, zejména na dekonstrukci a poststrukturalismus ve své odborné monografii "Dekonstrukce podpisu. Jacques Derrida a opakování neopakovatelného" soustřeďuje pozornost na podpis jako na frekventované médium, které bylo dosud jen málo prozkoumané v oblasti filosofie, sémiotiky a mediálních studií.

Autorka rozlišuje různé diskursivní očekávání od podpisu v psychologické grafologii, soudním písmoznalectví a digitální kryptografii – vědních oborech, jejichž hierarchizované vědění funduje současnou českou legální mediační politiku. Kniha přináší komplexní filosofický průzkum diskursivních a metafyzických podmínek možnosti interpretace vlastnoručního podpisu. Letos tato odborná filosofická monografie Event of Signature. Jacques Derrida and Repeating the Unrepeatable vychází v prestižním americkém nakladatelství State University of New York Press.

S tématem humanismu a průzkumem moderního vymezení pojmů člověka a zvířete se můžete seznámit v příspěvku doc. Fišerové Lze osvobodit zvíře od humanismu? na odborné konferenci Kritický posthumanismus – inaugurální konference, která se bude konat 26.–27.4.2022 (možnost registrace bez účastnického poplatku).