Za dějinami 20. století do Vitorazska – podzimní škola katedry politologie a humanitních studií MUP

20. 9. 2014 Autor: Martin Lachout Ve dnech od 8. 9. 2014 do 10. 9. 2014 uspořádala katedra politologie a humanitních studií (KPHS) Metropolitní univerzity Praha studijní cestu do příhraničního regionu České republiky a Republiky Rakousko, Vitorazska (Waldviertel).

Fokusem cesty byla společná česko-rakouská historie 20. století a cílovou skupinou oslovených, jíž si cesta kladla za cíl oslovit, byli studenti středních škol. Konkrétně se jednalo o studenty Německé školy v Praze a Gymnázia Ch. Dopplera.

Studijní cesta byla oficiálně zahájena na půdě MUP v pondělí 8. září, kde byli účastníci přivítáni ředitelem MUP dr. Markem Benešem a vyslechli si úvodní přednášky, které přednesli kmenoví členové katedry KPHS dr. Petr Just a dr. Jan Bureš. Po slavnostním zahájení následoval přejezd do jihočeské Dobré Vody, kde měli účastníci možnost prohlédnout si z historického hlediska významné poutní místo spolu s kostelem Panny Marie a vyslechnout si přednášku zástupce místního farního úřadu jak o historii daného místa, tak i o významu kostela v období studené války.

V úterý 9. 9. se přítomní vydali na cestu do rakouského města Gmünd, kde byli přivítáni zastupitelem místního MÚ panem Haraldem Winklerem, seznámili se s historií města, které na počátku 20. století sloužilo jako uprchlický tábor pro uprchlíky z Východu, a zhlédli výstavu nazvanou „100 Jahre Gmünd-Neustadt (Am Anfang war das Lager) - Geschichte der Stadt Gmünd (Grenze Gmünd – České Velenice)“. Následně účastníci přejeli do malého městečka Weitra (Vitoraz), aby navštívili tamní zámek a vyslechli si přednášku vojenského historika dr. Jiřího Fidlera na téma: „Die Zeit vor dem zweiten Weltkrieg, die Nationalitätsfrage in der Tschechoslowakei an der Grenze zu Österreich, Anschluss Österreichs, System der Befestigungen in der Tschechoslowakei“. Po jejím skončení si studenti prohlédli právě otevřenou výstavu „Eiserner Vorhang“, jíž je s odborným výkladem provedl Mgr. Armin Lausseger.

Na programu posledního dne studijní cesty byla pak návštěva vojenského opevnění „Klášter“ v Nové Bystřici a prohlídka Starého Města spojená s přednáškou Mgr. Niklase Perziho, významného rakouského historika, který se specializuje na českou-rakouské novodobé dějiny. Tentokráte si pro své posluchače připravil přednášku s názvem „Die Lage im Region Südböhmen / Waldviertel vor dem zweiten Weltkrieg, Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen, Folgen der Münchner Konferenz“ a po následném přejezdu do rakouské příhraniční vesničky Reingers ještě provedl účastníky muzeem Heimatstube Reingers, kde pronesl svou druhou přednášku tentokrát na téma „Ende des zweiten Weltkriegs, Vertreibung der Deutschen, Säuberungen von Revolutionsgarden“.

Celá akce proběhla ke spokojenosti jak organizátorů, tak především účastníků, a tak organizátorům nezbývá, než se zamyslet nad neméně přitažlivým tématem další akce.