Z čeho se studentům Přípravného roku českého jazyka točí hlava?

1. 5. 2019 Autor: Marta Karlová S příchodem jara a Velikonoc se náš Přípravný kurz českého jazyka vydal na exkurzi na Petřín.

Sešli jsme se u Národního divadla a s několika zastávkami s výkladem jsme došli k soše Karla Hynka Máchy. Kde jinde se naučit recitovat „Byl pozdní večer, první máj...“, než právě tam! Na vrcholu Petřína jsme se rozdělili, aby studentky mohly ozdobit vajíčka a studenti se naučit velikonoční koledu. Když jsme se pak opět setkali, použití pomlázky jsme už nemuseli nikomu vysvětlovat. Před sestupem do údolí si studenti prošli bludiště, ze kterého měli zamotanou hlavu, avšak z české gramatiky ji prý mají zamotanou ještě více! Exkurzi jsme ukončili v kostele Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici. Zvláště studentky byly unešeny výstavou šatů pro Pražské Jezulátko.