Výjimečný úspěch projektu Chytrá migrace

12. 4. 2022 Autor: redakce V rámci projektu podporovaném Technologickou agenturou ČR "Chytrá migrace", jehož spoluřešitelem je prof. Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií MUP, a hlavním řešitelem je Mendelova univerzita v Brně, vznikla aplikace do mobilních telefonů s názvem Smart Migration, která pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny v ČR. Aplikaci nyní v praxi spouští Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Aplikace Smart Migration umožňuje cizincům snadno nalézt v ukrajinštině, angličtině a ruštině odpovědi na situace, které potřebují řešit po příjezdu do Česka, včetně zaměstnání, zdravotní péče nebo vzdělávání. Cílem je uprchlíky informovat o systému registrace a podmínkách, které pro ně stát i v rámci nově přijatého zákona (tzv. Lex Ukrajina) připravil. Informace budou postupně aktualizovány a doplňovány. Klíčovou částí aplikace jsou interaktivní tutoriály, které usnadňují nalezení potřebné informace. Uživatel také může pokládat dotazy virtuální asistentce, která jej provede řešením problému.

Projekt od počátku počítal s tím, že legislativa se kontinuálně mění a lidé poskytující pomoc cizincům jsou obvykle velmi zatíženi. „Chtěli jsme tedy vytvořit řešení, kde půjde obsah snadno aktualizovat a nepřinese to velkou administrativní zátěž. Proto jsme vytvořili řešení, které dokáže digitální asistentku natrénovat z běžných textů zadaných do aplikace s minimální prací navíc. Nechceme, aby aplikace byla pro pracovníky přítěž, ale aby s minimální prací dostali klíčové informace mezi cizince, a tím si ušetřili opakované vysvětlování stále stejných triviálních problémů. Díky tomu budou mít více času na řešení konkrétních složitějších situací," uvedl David Procházka z Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity.

Na projektu Chytrá migrace v ČR (www.smartmigration.cz) se kromě Mendelovy univerzity v Brně a Metropolitní univerzity Praha podílí rovněž Ukrajinská Iniciativa (UIČR), zastřešující diasporní organizace v Česku. Ve spolupráci s UIČR poskytli zpětnou vazbu k obsahu mobilní aplikace mimo jiné odborníci ze vzdělávacího institutu MIOK při Lvovské polytechnické univerzitě. „Je skvělé, že taková aplikace u nás vznikla. Může pomoci mnoha Ukrajincům, mezi kterými ji budeme našimi kanály propagovat," říká Bohdan Rajčinec, předseda UIČR.