Vojenský historický ústav připomněl vznik Metropolitní univerzity Praha

31. 3. 2016 Autor: Jan Smetana Zvyšovat zájem civilní veřejnosti o vojenskou historii se dlouhodobě snaží Vojenský historický ústav Praha. Kromě běžných občanů cílí také na akademickou obec, kde spolupracuje mj. s Metropolitní univerzitou Praha a jejím Centrem bezpečnostních studií. Právě na půdě VHÚ se uskutečnila tematická přednáška uspořádaná k 15. výročí založení MUP.

Centrum bezpečnostních studií se stalo již nedílnou součástí univerzitního vědeckého života a s resortem obrany organizuje řadu akcí, přednášek, diskuzí a konferencí na různá bezpečnostní témata včetně těch se zaměřením na vojenskou historii. Řečníky zde byli například bývalý ministr obrany Luboš Dobrovský, ředitel Sekce podpory MO brigádní generál Jaromír Zůna nebo bývalý vojenský přidělenec Francie plukovník Bruno Bucherie.

Vojenský historický ústav v minulosti už několikrát hostil podobnou akci a jeho pracovníci, včetně ředitele plukovníka Aleše Knížka, nabídli posluchačům z řad odborné civilní i vojenské veřejnosti zajímavé přednášky na vojensko-historická témata. I to byl jeden z důvodů, proč se připomínka vzniku MUP odehrála právě v prostorách VHÚ. Tentokrát byla nejen pro pracovníky univerzity připravena komentovaná prohlídka stálé expozice VHÚ, kterou hosty opět provázel ředitel ústavu Aleš Knížek.

Vedoucí Centra bezpečnostních studií Oldřich Bureš hodnotí dosavadní spolupráci mezi oběma institucemi pozitivně: „VHÚ vyšel našemu Centru bezpečnostních studií již několikrát vstříc nejen formou exkluzivních komentovaných prohlídek svých expozic, nýbrž i coby partner v žádosti o výzkumný grant. Doufám proto, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech."