Veřejná správa a lidská práva

9. 6. 2015 Autor: redakce Neuběhly ani tři měsíce od slavnostního křtu nově vydaných knih katedry právních disciplín a veřejné správy "Odpovědnost územní samosprávy" (MUP Press) a "Listina a její realizace" (Wolters Kluwer) a katedra již pilně pracuje na další kolektivní monografii s názvem "Veřejná správa a lidská práva", ke které uspořádala na půdě žižkovské budovy MUP vědeckou konferenci.

Konference probíhala pod taktovkou prof. Karla Klímy, který celou akci moderoval a logicky propojoval jednotlivé příspěvky a diskuse účastníků, kteří zpracovávají vědecké články pro zmíněnou kolektivní monografii MUP s RIVovým vročením 2015.

Připravovaná monografie zkoumá zásadní vztah rozhodování orgánů veřejné správy vůči fyzickým a právnickým osobám (včetně občanů) v České republice. Toto rozhodování je založeno na zásadách Listiny základních práv a svobod a její realizaci v právním řádu České republiky. Základ posuzování tohoto vztahu je přitom založen na zákonné legitimaci orgánů veřejné správy ČR vydávat rozhodnutí v jednotlivých sférách, zejména subjektivních veřejných práv fyzickcýh a právnických osob České republiky a samozřejmě i případně občanů jiných států Evropské unie.

Konference se nesla v pohodovém, avšak čistě pracovním a tvůrčím duchu. Na závěr se symbolicky, jako poslednímu vystupujícímu, dr. Janu Malastovi dostalo hromadného blahopřání k právě obdrženému titulu Ph.D..