Velvyslanci afrických zemí zavítali na MUP diskutovat se studenty

1. 6. 2016 Autor: Tereza Němečková Do budovy MUP na pražském Žižkově zavítali vzácní hosté, zástupci celkem sedmi afrických ambasád působících v České republice. Přijali pozvání katedry mezinárodního obchodu zúčastnit se diskuse se studenty na téma "The Prospects of Africa".

Již od ranních hodin probíhaly v budově přípravy. Akce se odehrála na půdě v 5. patře a kromě občerstvení bylo potřeba připravit i řadu dalších detailů, včetně květinové výzdoby či specialit z afrických zemí. Kolem půl třetí se sešla hned u vchodu do budovy skupina asi 10 studentů oborů Mezinárodní obchod a Regionální studia a mezinárodní obchod, kteří byli připraveni vzácné hosty přivítat a doprovodit na místo konání akce.

Jako první dorazila velvyslankyně Jeho Výsosti marockého krále, Její Excelence paní Souriya Otmani, která je také v současnosti doyenkou (služebně nejstarší členkou) skupiny velvyslanců afrických zemí akreditovaných v České republice (celkem jich je v současnosti 10). Právě ona stála za nápadem podobnou akci na MUP uspořádat a právě ona přiměla i ostatní své kolegy, aby na naši univerzitu zavítali. Poté postupně přijížděli další hosté – velvyslankyně Jihoafrické republiky, Její Excelence paní Franki Verwey, velvyslankyně Ghanské republiky, Její Excelence paní Sabah Zita Okaikoi, velvyslanec Súdánu, Jeho Excelence pan Ahmed Abdel Rahman Swar El Dahab, velvyslanec Egyptské arabské republiky, Jeho Excelence pan Abderahman Salaheldin, první rada ambasády Tuniské republiky, pan Foued Abdelkarmi, a Chargé d'affaires Demokratické republiky Kongo, paní Albertine Milebwe Kabambi. Za MUP se akce zúčastnil i pan rektor, prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., Ph.D., zakladatelka univerzity, paní Mgr. Anna Benešová a další hosté z několika kateder MUP.

Během akce pak jednotliví zástupci představili krátce svou zemi a dotkli se většinou největších problémů a výzev, které před nimi stojí. Poté se otevřela diskuse, do které se zapojilo hned několik studentů. Probíraná témata se týkala jak některých územních sporů (oblast Západní Sahary), tak i třeba ekonomických sankcí (vůči Súdánu), či otázky vlastnictví a nacionalizace přírodních zdrojů v Africe. Zástupci ambasád odpovídali i na otázky týkající se Africké unie, či spolupráce v rámci tzv. osy Jih-Jih, tj. spolupráce mezi rozvojovými zeměmi navzájem.

Celá akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře, k čemuž přispělo nejen příjemné prostředí půdního prostoru v budově MUP na Žižkově, ale i vstřícnost hostů a konečně i zajímavé otázky ze strany studentů. Všem se patří závěrem poděkovat.

Článek na webu marockého velvyslanectví v Praze

Newsletter velvyslanectví JAR (str. 2)