Veletrh vysokých škol v Kazachstánu

7. 10. 2015 Autor: Martina Varkočková Ve dnech 26.–28. 9. 2015 se MUP zúčastnila Veletrhu evropského vyššího vzdělávání (European Higher Education Fair, EHEF) v Almaty, bývalém hlavním městě Kazachstánu. Cílem bylo nejen získání potenciálních zájemců o studium na MUP, ale rovněž navázání kontaktů a rozhovorů o možné další spolupráci jak s kazachstánskými, tak evropskými univerzitami. Veletrh hostila Al-Farabi Kazakh National University v budově své knihovny.

Kazachstán získal svoji nezávislost v roce 1991 (po rozpadu Sovětského svazu, jehož byl svazovou republikou), v příštím roce oslaví 25 let výročí své nezávislé existence. Rozlohou je to obrovská země, zaujímá devátou příčku všech zemí světa ve velikosti území, je veliká zhruba jako celá západní Evropa. Zároveň v ní žije relativně málo obyvatel, přibližně 17 milionů. Ač velikou část území zabírá poměrně nehostinná polopoušť či step, Kazachstán je bohatý na nerostné suroviny: ropa, zemní plyn, uhlí, železná ruda, mangan, chrom, nikl, kobalt, měď, molybden, olovo atd. Kazachstán díky těmto zásobám bohatne, ale zároveň se snaží o diverzifikaci svého průmyslu, aby jeho ekonomika nebyla závislá na výkyvech světových cen jednotlivých surovin. I z toho důvodu se rád inspiruje v zahraničí, podporuje své mladé, aby vycestovali a studovali na prestižních školách. 

To bylo patrné i ve dnech konání veletrhu. Účast z řad mladých Kazachstánců byla poměrně hojná, aktivně vyhledávali možnosti studia v Evropě. Velký zájem měli o technické obory či obory svázané s přírodními vědami: chemie, biotechnologie, medicína, energetika, zemědělství. Příjemným překvapením byla jejich znalost České republiky a Prahy, často cíleně přicházeli ke stánku MUP, aby se informovali o možnosti studovat a žít v Praze. Doufejme, že někteří svůj zájem v příštím roce promění ve skutečné studium na MUP.

Poslední den konání EHEF byla na pořadu konference za účasti zástupců evropských a kazachstánských univerzit. Cílem bylo zprostředkovat vzájemné rozhovory, tzv. match-making. Univerzity v Kazachstánu mají velký zájem o vzájemnou spolupráci s evropskými univerzitami, nicméně zaznívaly stesky, že zájem bývá jednostranný – převažuje počet studentů vyjíždějících z Kazachstánu než evropských studentů přijíždějících do Kazachstánu. Jedním z důvodů je relativně malý počet oborů/programů vyučovaných v angličtině na kazachstánské straně a neochota evropských studentů učit se ruštině. Přitom Kazachstán má jistě mnoho co nabídnout a jako cílová země pro půlroční studijní pobyt by mohla sloužit i našim studentům. Například samo město Almaty je velmi příjemným městem s příjemným klimatem a těsnou blízkostí velehor.