Ve Strašnicích panuje vánoční atmosféra

15. 12. 2017 Autor: redakce I letos proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu před budovou školy v Dubečské ulici v Praze-Strašnicích. Počasí bylo chladné, bohužel bez zdobivých sněhových vloček, naštěstí ale oproti některým předešlým rokům nepršelo, a tak se celá akce mohla uskutečnit přesně podle plánu.

Rozsvícení vánočního stromu MUP v adventním čase patří už řadu let k tradičním akcím konaným na univerzitě. Hezkou a pohodovou atmosféru tohoto aktu v posledních letech dotváří koncert Hudební školy hlavního města Prahy.

Součástí této slavnostní večerní akce je pravidelně také uvolněné posezení se studenty a absolventy Školy bez bariér. Tento program je na MUP realizován již od roku 2003 a umožňuje studium i lidem s pohybovým postižením. Letos byl na setkání Milanem Šafrem a Václavem Uhrem slavnostně představen nový Oddíl bez bariér, který bude součástí Sportovního klubu MUP. Pro účastníky připravili bohatou prezentaci plnou fotografií, reportážních videí z proběhlých sportovních událostí roku 2017 a také představili vize a plán na rok 2018:

„Moc se těšíme na rok 2018, protože pro naše studenty připravujeme řadu akcí, které budou stát opravdu za to. Handicapovaní studenti Školy bez bariér se mohou těšit na mnoho atraktivních sportovních akcí a širokou nabídku nových aktivit jako jsou turnaje v boccie, atletické soutěže, orientační závody, florbal na vozících nebo i cestovatelské výpravy po Jižních Čechách,“ poznamenal Václav Uher.

Program akce byl obohacen také o vyhlášení ocenění Školy bez bariér. O udělení Ceny Fair Play rozhodovali hlasováním studenti zapojení do tohoto programu pro fyzicky handicapované. Tuto cenu obdržel PhDr. Jiří Závozda z katedry Mediálních studií.