Vánoční česko-slovenský veletrh mladých podnikatelů na Metropolitní univerzitě Praha

18. 12. 2023 Autor: Radek Maxa 8. prosinec 2023 se nesl ve znamení jubilejního 5. ročník MUB-line veletrhu fiktivních firem Metropolitní univerzity Praha. A budova MUP ve Strašnicích praskala ve švech. Téměř 300 mladých podnikatelů z různých kout Česka a Slovenska v doprovodu svých mentorů se zúčastnilo finálové části našeho veletrhu. A více než 200 studentů z pozvaných pražských partnerských škol vyzkoušelo jejich prodejní dovednosti.

Prezenční část 5. MUB-line veletrhu fiktivních firem Metropolitní univerzity Praha s podporou partnerů přivítala v budově MUP ve Strašnicích 25 finalistů + 5 firem, které obdržely od naší univerzity divokou kartu z on-line části veletrhu (23.11. a 24.11. 2023 v MS Teams), do které se přihlásilo celkem 67 fiktivních/cvičných firem, z toho 46 českých fiktivních firem z 25 českých SŠ a VOŠ a 21 slovenských cvičných firem ze 14 slovenských SŠ a VOŠ. 

Katedra mezinárodního obchodu MUP prostřednictvím fiktivní Metropolitní univerzitní banky (www.mubanka.cz), již po páté za sebou uspořádala česko-slovenský veletrh fiktivních firem. Po druhé byl realizován hybridní formou.  Nabitý program plný soutěží, on-line i živého obchodování, atraktivních přednášek akademiků MUP a pozvaných hostů z praxe, zajímavých živých setkání s osobnostmi MUP i úspěšnými manažery a podnikateli z praxe, bohatým doprovodným programem, to byl ČESKO-SLOVENSKÝ VELETRH fiktivních firem, který byl tentokrát zaměřený na INFLUENCER MARKETING.  To se promítlo do skladby vlastního programu, na kterém intenzivně pracoval tým studentů Metropolitní univerzitní banky pod vedením svého garanta a koordinátora Ing. Radka Maxy, Ph.D., ale i zařazením zcela nové soutěže NÁŠ FIREMNÍ INFLUENCER, do které se zapojilo 42 účastníků veletrhu a představili skvělé kreativní firemní plány v oblasti této progresivní formy on-line marketingu. 

On-line část veletrhu se vysílala z pracoviště MUBanky v budově MUP Jarov, moderoval Radek Maxa a studenti MUBanky. On-line část nabídla pestrý program, jehož dominantou byly soutěžní živé e-prezentace účastníků veletrhu, které sledovala odborná porota. Desítka nejlepších si zajistila místo v živém prezenčním finále 8. 12. 2023.  Nejen tyto prezentace, ale také další veletržní soutěže hodnotily odborné poroty složené z akademiků MUP, zástupců partnerů a hostů veletrhu. Moc všem děkujeme! TOP 10 soutěže o nejlepší VÁNOČNÍ LETÁK  a TOP10 soutěže o nejlepší LOGO + SLOGAN živě on-line hodnotila odborná porota. Podívejte se, co bylo součástí programu.

Vyvrcholením dvoudenního programu bylo vyhlášení postupové TOP 25 a udělení divokých karet na prezenční finále 8. 12., kterému předcházelo živé on-line setkání s p. Scottem Mitchellem, výkonným ředitelem PEN WORLDWIDE, která zastřešuje 42 členských zemí projektu fiktivních firem po celém světě, a to až z daleké Kanady. 

Prezenční část veletrhu (program) začala srazem účastníků veletrhu při čaji a cukroví před budovou MUP Strašnice dne 7.12. 2023 v podvečer. Pak jsme se společně vydali na vánoční trhy na Staroměstském náměstí a Pařízkou ul. doputovali do přístaviště Na Františku, kde na nás čekala privátní veletržní loď, na kterou se nalodilo přes 100 účastníků veletrhu a zažilo společnou veletržní plavbu po Vltavě s bohatým rautem. Podívejte se na fotky, bylo to úžasné a krásně se nám usínalo a těšilo na páteční veletržní den. 

A od časného rána  8. 12. 2023 finalisté a držitelé divokých karet postavili v prostorách naší univerzity své veletržní stánky a zúčastnili se živých veletržních soutěží: finále TOP10 e-prezentací, soutěže NEJLEPŠÍ PRODEJCE aneb PRODEJ ZA MINUTU v angličtině, soutěže NEJLEPŠÍ STÁNEK, NEJLEPŠÍ KATALOG a TOP FIRMA VELETRHU. Jeden hezčí stánek než druhý! Jedna povedenější finálová prezentace než druhá! Skvělé výkony v soutěži PRODEJ ZA MINUTU!  A odborné poroty to také měly při hodnocení hodně těžké.  

Veletržní program v hlavním veletržním sále slavnostně zahájil i ukončoval prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor MUP, slavnostní slova pronesl ředitel MUP, JUDr. Marek Beneš, Ph.D. Veletržní dění si nenechalo ujít vedení MUP a jejich kateder včetně paní zakladatelky MUP, Mgr. Anny Benešové Děkujeme moc za účast a milá slova Ing. Gabriele Horecké, vedoucí Slovenského centra cvičných firem při ŠIOV Slovensko, Ing. Lukáši Hulovi, vedoucímu Centra FIF při NPI ČR,  Mgr. Victoria Hadler, koordinátorce PEN WORLDWIDE,  Ing. Miroslavovi Bečkovi, generálnímu řediteli společnosti AXIANS, Barboře Vokrouhlíkové, specialistce HR a vzdělávání LINET, s.r.o., Ing. Lukáši Kovandovi, Ph.D., hlavnímu ekonomovi TRINITY BANK, Petru Bartoňovi, hlavnímu ekonomovi společnosti NATLAND a autorovi podcastu SNÍ-DANĚ a všem dalším vzácným hostům a akademikům MUP v roli porotců veletržních soutěží. Program skvěle doplnily přednášky a debaty našich předních akademiků prof. Josefa Šímy, dr. Tomáše Sedláčka, dr. Dominika Stroukala. 

Moderátoři prezenční části veletrhu, Ing. Radek Maxa, Ph.D. , Matěj Vacek, čerstvý absolvent studijního programu MUP Mezinárodní obchod, Matěj Poláček a Marek Pavlů, členové současného týmu MUBanky , provázeli nabitým programem a veletržními  soutěžemi včetně vyhlášení výsledků veletrhu. Poháry a diplomy předávali členové odborných porot a naši akademici. Kompletní výsledky veletržních soutěží.

Zlatý pohár a diplom pro absolutního vítěze TOP FIRMA 5. MUB-line veletrhu převzali z rukou prof. Klímy, rektora MUP a prof. Šímy, vedoucího katedry mezinárodního obchodu MUP, zástupci fiktivní firmy VEGIS, s.r.o. ze SÚKROMNÉ SOŠ S. Jurkoviča Bratislava. Srdečně gratulujeme! Stejně tak gratulujeme všem dalšími oceněným fiktivním firmám. 

Děkujeme všem a těšíme se na 6.MUB-line veletrh fiktivních firem 2024. Přejeme všem šťastný a úspěšný rok 2024.