Ukončení války bez konce? Konflikt v Náhorním Karabachu

14. 11. 2023 Autor: Martina Varkočková Ve středu 8.11.2023 se na Metropolitní univerzitě Praha pod záštitou Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a Centra bezpečnostních studií (C4SS) uskutečnil kulatý stůl s názvem „Ukončení války bez konce? Konflikt v Náhorním Karabachu“. V rámci něho zhodnotili přední experti perspektivy dalšího vývoje v oblasti Jižního Kavkazu především z pohledu aktérů blízkého okolí.

Diskutujícími byli Dr. Levon Ter-Ghazaryan a Dr. Martina Varkočková z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP, Dr. Michael Romancov z FSV UK a role moderátora se ujal Ing. Břetislav Tureček z Department of International Relations and European Studies MUP.  Účastníci se shodli, že válka o Náhorní Karabach skutečně po více než třiceti letech skončila, už i proto, že samotní představitelé Arménie se vyjádřili, že Náhorní Karabach je součástí Ázerbajdžánu. Zároveň ale poznamenali, že další vývoj lze obtížně předpovídat, především díky dalším probíhajícím konfliktům, které potenciálně mohou rozkolísat jak regionální, tak i mezinárodní systém. Válka Ruska a Ukrajiny či konflikt Izraele a Hamásu mají silný potenciál širší eskalace. Jedna z možných dalších roznětek konfliktu mezi Arménií a Ázerbajdžánem může být existence ázerbajdžánské exklávy Nachičevan, která momentálně zůstává bez přímého spojení s hlavním územím Ázerbajdžánu. Tripartitní dohoda o spojovacím koridoru Zangezur sice existuje (jejími stranami jsou Arménie, Ázerbajdžán a Rusko), nicméně pouze v hrubých obrysech. Vyjednávání detailů pak může narazit na silný odpor jedné ze stran.