Traineeship Day aneb vyjeďte stážovat do Evropy

3. 12. 2018 Autor: redakce Zahraniční oddělení MUP pozvalo odborníky z evropských institucí, kteří prezentovali studentům možnosti stáží v rámci programu Erasmus+. Studenti tak měli příležitost přímo pokládat otázky, které je zajímají, a získávat cenné kontakty.

Nejprve vystoupil Jan Vytopil z Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR, se kterou Metropolitní univerzita úzce spolupracuje. Anna Dumont z Informačního centra OSN v Praze představila možnosti v této významné mezinárodní organizaci, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. Česká centra, organizaci Ministerstva zahraničních věcí zřízenou pro celkovou propagaci České republiky v zahraničí a nabízející spolupráci v mnoha teritoriích, zastupovala Petra Landergott. Pracovat lze i pro regiony, které mají v Bruselu zastoupení, což představil Jan Skála (zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu). Studenti mohli jen litovat, že neměli příležitost se setkat s Veronikou Macháčovou z Hispánsko-české obchodní komory, která ze zdravotních důvodů nedorazila. Představené možnosti ale dobře nastínily, kde a jak získat pracovní smlouvu v organizacích a firmách po celé Evropě.