Tradiční rozsvícení vánočního stromu MUP

10. 12. 2018 Autor: redakce V úterý 4. 12. 2018 proběhlo u hlavní budovy Metropolitní univerzity Praha ve Strašnicích tradiční rozsvěcení vánočního stromu s koncertem studentů Hudební školy hl. města Prahy. Slavnostního zahájení adventního období se zúčastnili studenti a absolventi Školy bez bariér i zaměstnanci univerzity. Program úvodním slovem zahájili představitelé vedení univerzity: ředitel školy JUDr. Marek Beneš, zakladatelka Mgr. Anna Benešová a rektor prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.

Po rozsvícení Vánočního stromu se hosté přesunuli do budovy univerzity, kde následoval další program. Večerem provázeli vedoucí Sportovního klubu MUP Mgr. Milan Šafr a Oddílu Škola bez bariér Bc. Václav Uher, o hudební doprovod se postarali hudebníci z Duo Šnejdárek. Následovala prezentace Oddílu Škola bez bariér doplněná o projekci videí a fotografií z akcí organizovaných v roce 2018 s výhledem na rok 2019. V průběhu večera byla udělena cena Dobrovolník roku Metropolitní univerzity Praha, kterou získal Lukáš Zdařil za všestrannou pomoc s organizací akcí a pořizování krásných fotoreportáží z aktivit oddílu.

"V učebně panovala příjemná nálada. Na stolech bylo připraveno cukroví, společně jsme zpívali koledy. Zúčastnilo se mnoho studentů, ale i absolventů. Tímto dnem začala na MUP ta pravá atmosféra Vánoc." říká studentka oboru MVES Kateřina Nováková.

Dalším bodem programu byly prezentace studentek Školy bez bariér. Paralympionička Anička Luxová  pohovořila na téma "Profesionální amatér, aneb Paralympionikem v Česku" a Lucie Popelíková se podělila o své zkušenosti s pobytem na pracovní stáži v Belgii. Nabitý program jsme uzavřeli rozhovorem s Antonínem Branišem, studentem mediálních studií, který se pochlubil se svou účastí v pořadu Star Dance. Večer se tradičně nesl v duchu adventní nálady a my děkujeme všem, kdo přišli. Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků a těšíme se na viděnou příští rok.

"V učebně panovala příjemná nálada. Na stolech bylo připraveno cukroví, společně jsme zpívali koledy. Zúčastnilo se mnoho studentů, ale i absolventů. Tímto dnem začala na MUP ta pravá atmosféra Vánoc." říká studentka oboru MVES Kateřina Nováková.