The Politics of Electoral Reform in Central Europe since 1989: The Temptation of the Incumbents

Praha, 13. 11. 2023 Prestižní odborné vydavatelství Springer vydalo publikaci našeho kolegy dr. Jakuba Charváta z Katedry politologie a anglofonních studií MUP (a předního českého odborníka na problematiku voleb a volebních reforem) nazvanou The Politics of Electoral Reform in Central Europe since 1989: The Temptation of the Incumbents.

Kniha se zabývá postkomunistickým politickým vývojem v Československu, České republice, Maďarsku a Slovensku a čtenářům poskytuje detailní empirické případové studie vycházející z teoreticky podložené kvalitativní analýzy. Zvláštní pozornost je přitom věnována otázce nastavení a změn volebních pravidel ve zkoumaných zemích a dopadem těchto změn na tamní proces vládnutí (více o knize https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-45083-9).