Studujte Cestovní ruch na Metropolitní univerzitě Praha

6. 6. 2019 Autor: redakce Metropolitní univerzita Praha v nastávajícím akademickém roce 2019/2020 zahajuje výuku nového bakalářského programu, a tím je Cestovní ruch. Je to první z programů na MUP, který je orientován profesně. Na jeho tvorbě se podílelo mnoho odborníků právě působících v oblasti cestovního ruchu. Jejich cílem bylo sestavit takový program, který by studenty zdokonalil nejen znalostmi a vědomostmi, ale který by jim již při studiu nabízel možnost účastnit se mnoha praxí a navázat tak spolupráci a kontakt s budoucími zaměstnavateli.

K rozhovoru jsme pozvali garanta tohoto programu, doc. Ing. Josefa Abrháma, Ph.D., jako vedoucího Institutu cestovního ruchu MUP, a jeho kolegyni PhDr. Noru Dolanskou, MBA, která se na tvorbě programu také podílela.

Co považujete za nejdůležitější aspekt nového programu Cestovní ruch na MUP?

J. A.: Klademe velký důraz na intenzivní propojení s praxí, které je základním předpokladem pro budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Profesně zaměřené studium zahrnuje vedle kvalitního vzdělání také semestrální praxe, přednášky předních expertů, top manažerů a exkurze v podnicích cestovního ruchu. Studenti se mohou těšit v přednáškách na řadu uznávaných odborníků z praxe, např. Ing. Petra Lžičaře, Ph.D. (generálního ředitele Le Hotel Group), PhDr. Jolanu Kopřivu Myslivcovou (místopředsedkyni Asociace cestovních kanceláří ČR a ředitelku společnosti Tyrkys), Ing. Tomáše Sedláčka, Ph.D. (makroekonomického stratéga ČSOB), Mgr. Ondřeje Špačka (senior manažera společnosti CE Traffic) a další.

N. D.: Nespornou výhodou je rozšířené zaměření programu na rozvíjející se segment e-commerce a informačních technologií, které připraví studenty pro činnosti a budoucí výzvy v rámci online trhu cestovního ruchu. Perspektivní a zároveň společensky potřebnou součástí studia je přístupný (bezbariérový) cestovní ruch. Tato oblast studia byla připravena ve spolupráci s výkonnou ředitelkou společnosti Pestrá (CK Bezbatour) Ing. Janou Sirotkovou, Ph.D. a předsedou správní rady Nadace Pohyb bez pomoci doc. MUDr. Jiřím Křížem, Ph.D.

S jakými předměty se studenti mohou dále setkat?

J. A.: Skladba předmětů vychází z požadavků odborné praxe. Studijní program byl konzultován a spoluvytvářen s představiteli významných podniků, profesních asociací a institucí veřejné správy. V rámci profilujícího základu jsou zařazeny např. tři předměty zaměřené na nové technologie a online trh cestovního ruchu: eTurismus, Smart a mobilní technologie v cestovním ruchu a Online marketing. Dále si studenti osvojí znalosti a praktické dovednosti z managementu cestovních kanceláří, kongresových akcí, destinačního managementu, přístupného cestovního ruchu, řízení hotelových a gastronomických zařízení, marketingu cestovního ruchu, atd.

V jaké oblasti se budou moci absolventi nového programu uplatnit nejlépe?

J. A.: Absolventi získají široké možnosti uplatnění na pozicích manažerů a specialistů v cestovních kancelářích a agenturách, mezinárodních hotelových řetězcích, kongresovém cestovním ruchu, managementu destinací, v Agentuře CzechTourism nebo na krajských úřadech. Studenti budou připraveni také na budoucí výzvy ve sféře e-commerce se specializací na cestovní ruch nebo mohou objevit příležitost pro vlastní podnikání.

Děkujeme za rozhovor.