Studentům z Ukrajiny nabízíme bezplatný kurz češtiny pro cizince

Metropolitní univerzita Praha otevírá humanitární kurz Čeština pro cizince pro studenty, kteří z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přišli do ČR.
Метрополітний університет Прага відкриває гуманітарний курс Чеська мова для іноземних студентів, які у зв’язку зі вторгненням Россії в Україну приїхали до Чехії.

Курси призначені для студентів – громадян України віком від 17 років, які приїхали до Чехії у зв’язку з вторгненням Росії в Україну після 24 лютого 2022 р. Приймаємо слухачів без бюрократичного режиму, тобто після реєстрації через веб-додаток їх покличуть для перевірки виконання умов для участі в курсі у відділі навчання MUP за адресою Dubečská 900/10, Prague 10-Strašnice. Для участі в курсі студент повинен пред’явити паспорт або ID-картку України та підтвердження про реєстрацію в поліції у справах іноземців або в обласному контактному центрі для біженців з України з 24 лютого 2022 року. Після перевірки умов на факультеті студент буде зарахований на курс та отримає рішення про зарахування. Студенти приймаються відповідно до порядку реєстрації до заповнення місць (40 осіб).

Курси будуть проходити з 14 березня 2022 року в будівлі Метрополітного університета Прага-Яров за адресою Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9. Обсяг навчання 2 години 2 рази на тиждень. Курс триватиме до червня 2022 року. Після успішного завершення учасникам курсу буде видано сертифікат з результатом досягнутого мовного рівня.


Kurzy jsou určené studentům – občanům Ukrajiny starším 17 let, kteří z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přišli do Česka po 24. 2. 2022. Účastníky kurzu přijímáme v bezbyrokratickém režimu, tzn. po přihlášení prostřednictvím webové aplikace budou pozváni k ověření splnění podmínek účasti na kurzu na studijní oddělení MUP v Dubečské 900/10, Praha 10-Strašnice. Pro účast na kurzu student při zápisu doloží cestovní pas nebo občanský průkaz Ukrajiny a potvrzení o registraci na cizinecké policii, resp. v krajském kontaktním centru pro uprchlíky z Ukrajiny od 24. 2. 2022. Po ověření podmínek na studijním oddělení bude student zapsán do kurzu a bude mu předáno rozhodnutí o přijetí. Studenti jsou přijímáni podle pořadí přihlášení až do naplnění kapacity (40 osob).

Kurzy se konají od 14. 3. 2022 v budově MUP Praha-Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9. Rozsah výuky je 2x2 hodiny týdně. Kurz trvá do června 2022. Po úspěšném absolvování bude účastníkům kurzu vydáno potvrzení s výsledkem dosažené jazykové úrovně.

Rozhodnutí rektora č. 3/2022 o otevření humanitárního kurzu Čeština pro cizince v rámci Programu celoživotního vzdělávání na Metropolitní univerzitě Praha