Staň se rozhlasovým novinářem s projektem PRESSpektivy

10. 11. 2014 „Rozjíždím vlastní rádio“ – takové je téma letošní Kreativní dílny projektu PRESSpektivy. Napište nám, jak by znělo rádio šité na míru přímo vám? Co byste na takovém rádiu poslouchali? A kdy?

Vytvořte vlastní stanici a svou představu nám pošlete do pátku 7. listopadu. Zpracujte programové schéma stanice, kterou byste chtěli poslouchat (max. 2 normostrany), a audio/video (max. 2 minuty), ve kterém zachytíte, jak stanice zní. Přihlašovací formulář najdete na našem webu v článku o Kreativní dílně. 

PRESSpektivy jsou mezinárodní projekt Českého rozhlasu, který byl spuštěný v roce 2012. PRESSpektivy sledují trendy, přivážejí inspiraci ze zahraničí a otevírají prostor pro sebevzdělávání a sdílení znalostí a zkušeností mezi českými novináři, zahraničními průkopníky nových žurnalistických trendů a vysokoškolskými studenty. PRESSpektivy se konají dvakrát ročně, a to formou odborného workshopu se zahraničními hosty. Ti o zvolené tematice diskutují s vybranými novináři a odborníky. 

Součástí je také Kreativní dílna pro vysokoškolské studenty z partnerských univerzit. Témata jsou volena na základě aktuálních a perspektivních trendů v novinářské práci a jejich podstata je nadčasová a novátorská. Podzimní Kreativní dílna PRESSpektiv právě teď hledá vysokoškoláky se zájmem o novinařinu a média. Jejími školiteli budou v tomto ročníku Bára Šichanová, moderátorka a reportérka Radia Wave, a Vojtěch Berger, zahraniční zpravodaj a redaktor Radiožurnálu. 

Kreativní dílna se koná v Praze v prostorách Českého rozhlasu ve dnech 25. – 26. listopadu 2014. Záštitu nad ní převzal moderátor Ranního Radiožurnálu Jiří Chum, se kterým se vybraní studenti budou mít možnost setkat a spolupracovat.

Více najdete na www.presspektivy.cz