Spolupráce MUP s významným korporátním partnerem AB InBev

16. 8. 2017 Autor: Jaroslav Halík Studenti Metropolitní univerzity Praha se zúčastnili akce „AB InBev Student Beer Tasting“, která se konala v sídle společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o. v areálu The Park v Praze na Chodově.

Vedle ochutnávek piva s širokého sortimentu dodávaného na trhy střední a východní Evropy studenti vyslechli zajímavé prezentace o cílech a hodnotách této největší pivovarnické firmy světa, o produktech a značkách uplatňovaných na různých trzích a také o práci samotného Centra sdílených (podnikových) služeb (Shared Capability Centre – SCC), vybudovaného právě v Praze. Zájemcům pak byly podány informace o studentských praxích a také o případném zaměstnání v různých strukturách společnosti.
Akce bylo využito i pro setkání vrcholových představitelů AB InBev a MUP, kteří slavnostně podepsali Memorandum o spolupráci.  Za stranu AB InBev se setkání zúčastnili pánové Tom Desmet (Prague Zone Capability Center Lead), Jaromir Staroba (People Lead Prague & Budapest), Ingo Nieten (Regional Capability Center Lead Europe), Balint Vecsy (Procurement-To-Pay & People Business Service Macro Process Lead), Michal Grecmal (Order-To-Cash Macro Process Lead), Jord Van Der Cammen (PBS and Payroll Manager) a Daniil Homenko (People Continuity Lead Prague and EU), za stranu Metropolitní univerzity pánové Michal Klíma (rektor MUP) a Jaroslav Halík (katedra MO).  Základními pilíři spolupráce bude pokračování úspěšných a atraktivních prezentací zástupců Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o. v rámci přednášek na oboru Mezinárodní obchod, spolupráce v oblasti vytváření a řešení tréninkových programů a případových studií, psaní bakalářských a diplomových prací, pořádání konferencí a tematicky zaměřených akcí. Věříme, že se vzájemná spolupráce mezi oběma partnery bude úspěšně rozvíjet a že naši studenti získají mnoho znalostí a zkušeností, které jim po absolvování školy usnadní vstup do praxe.