Společenská odpovědnost firem očima IBM

31. 5. 2019 Autor: Martina Šípková, Lea Melnikovová V budově na Žižkově proběhla hostovská přednáška organizovaná ve spolupráci s Americkým centrem, respektive s Velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze. Hlavním hostem byla paní Kristina Kosatíková z americké firmy IBM. Paní Kosatíková se věnuje otázkám společenské odpovědnosti.

Přednáška pro studenty kurzu Mezinárodní management proběhla v anglickém jazyce a v méně formální atmosféře, ze značné části formou diskuse, kdy hlavní host odpovídal na otázky z publika. Studenti tak měli možnost získat bližší vhled do aktivit vyvíjených v oblasti společenské odpovědnosti firmou IBM v České republice a v dalších regionech.

Zajímavé byly např. informace týkající se aktivní spolupráce zaměstnanců firmy se středními školami a možnost mentoringu studentů a společné práce na projektech. Publikum také zaujala diskuse ohledně využití softwaru IBM v oblasti zdravotnictví za účelem snížení administrativního břemene zdravotnického personálu. Tento vstup do výuky byl velmi zajímavý a podnětný a ukázal, že kromě zisku záleží velkým firmám i na tom, aby se podílely na rozmanitých společensky prospěšných aktivitách v regionu, kde působí. Katedra mezinárodního obchodu plánuje s firmou IBM v dané oblasti další spolupráci, která bude jako doplněk studia představovat dodatečnou přidanou hodnotu a přiblížení současné firemní praxe svým studentům.