Soutěž pro studenty MUP: hledejte speciální dvoueurovou minci k výročí programu Erasmus

Oslavte s námi narozeniny programu Erasmus+ soutěží o mikinu MUP! Jistě jste v létě cestovali nebo vás ještě v průběhu semestru cesty do zahraničí čekají a možná vám v peněžence zůstala či zůstane :) dvoueurová mince s výročním motivem programu Erasmus+. Právě za tuto minci si můžete na Zahraničním oddělení MUP do konce zimního semestru (25.2.2023) „koupit“ mikinu MUP.

Z iniciativy Evropské komise na počest 35. výročí vzniku programu Erasmus se státy eurozóny rozhodly vydat pamětní minci Erasmus. Minci navrhl Joaquin Jimenez v šesti různých designech. Tyto mince v hodnotě 2 € byly jako první dány do oběhu německou bankou v červenci 2022.

Co to jsou oběžné pamětní mince?

Každá země eurozóny může ročně vydat dvě oběžné pamětní mince, které se odlišují pamětním motivem na národní straně. Jako oběžné pamětní mince lze použít jen mince s nominální hodnotou 2 €, které mají stejné parametry a vlastnosti a shodnou společnou stranu jako běžné mince 2 €. Navrhování a vydávání těchto mincí spadá do působnosti jednotlivých zemí eurozóny.

První oběžnou pamětní minci 2 € vydalo Řecko při příležitosti olympijských her v Aténách v roce 2004. Většina těchto mincí připomíná výročí historických událostí nebo upozorňuje na současné události historického významu.

Jsou zákonným platidlem a v celé eurozóně musejí být přijímány stejně jako jakékoli jiné euromince.

A jak vůbec funguje oběh euromincí?

Protože v Česku Euro nemáme, možná si ani neuvědomujeme, jak vlastně euromince obíhají mezi lidmi. Na rozdíl od bankovek, které jsou vydávány pro celou eurozónu v jediné podobě a to, který členský stát bankovku emitoval lze poznat pouze podle kódu bankovky, mince si každý stát eurozóny vydává „svoje“. Jedna strana mince je společná a vypadá u všech mincí stejně. Na druhé straně jsou přitom u každého státu eurozóny jeho národní motivy. Nicméně euromince po eurozóně volně obíhají a všechny jsou platné v celé eurozóně. Při placení v hotovosti se tak nabízí zajímavá disciplína: Sledovat, které mince končí ve vaší peněžence. Zatímco německé, francouzské, italské či španělské mince jsou vzhledem k jejich počtu běžné, mince z menších členských států již tak často potkat nelze. Zatímco v okolí Česka lze často vidět rakouské či slovenské mince, portugalská, řecká či finská je méně obvyklá. A dostat estonské či lotyšské euro je už jen otázka náhody. K naprostým raritám pak patří mince z Malty, Kypru, San Marina nebo Vatikánu. Přestože jich hodně „stahují“ z oběhu sběratelé, i tak je lze při běžném platební styku potkat. A stejně tak patří k raritám mince pamětní, jako právě ta na počet programu Erasmus.

Výhody placení v hotovosti

Kromě honbou za raritními mincemi má placení hotovostí ještě jeden bonus: Bezhotovostní platby jsou v současné době sice velmi populární z důvodu komfortu, nesou s sebou však mnohé nešvary související s možnostmi dohledat jakoukoli bezhotovostní platbu a z toho vyplývajícími zásahy do soukromí. Naopak platbou v hotovosti nezanecháte digitální stopu, protože se nikde neuchovávají údaje o vámi uskutečněných platbách. A v neposlední řadě, platba hotovostí je zcela nezávislá na technice, tedy na výpadcích elektrické energie nebo softwaru či síťového připojení platebních terminálů apod.

Tak to zkuste „postaru“, hledejte mince Erasmus a přineste nám je na zahraniční oddělení MUP v budově Praha Strašnice, kancelář č. 314. Za každou minci s motivem programu Erasmus (bez ohledu na to, jaký členský stát eurozóny jí emitoval), dostanete mikinu MUP.

A další výhoda na závěr: po skončení soutěže vám bude mince vrácena :)