Směrnice OECD pro nadnárodní podniky

21. 5. 2019 Autor: Martina Varkočková Ve čtvrtek 16. května 2019 přivítala katedra mezinárodního obchodu dr. Rado Bohince z Univerzity v Lublani, z Fakulty sociálních věd, který přednesl veřejnou přednášku s tématem "Směrnice OECD pro nadnárodní podniky".

Dr. Bohinc důkladně seznámil studenty s kontextem, ve kterém nadnárodní firmy podnikají. Zdůraznil pozitiva i negativa, která s sebou nadnárodní podnikání přináší jak pro hostovské země, tak pro samotné firmy (různé legislativy, kulturní zvyklosti, úprava pracovních podmínek apod.). Jelikož jsou některé nadnárodní firmy natolik silné, jsou někdy v pokušení porušovat standardy zodpovědného podnikání. Například získávají nespravedlivé výhody (daňová zvýhodnění) či nedbají na eliminaci chudoby a dětské nucené práce. Proto některé organizace a instituce zavádějí různá opatření, kterými by podpořily/donutily firmy k zodpovědnému podnikání. Směrnice OECD je jednou z těchto nástrojů. A právě tu dr. Bohinc studentům ve své přednášce představil.