Slavnostní křest 4 knih na katedře mezinárodního obchodu

11. 12. 2014 Autor: Tereza Němečková Publikační činnost členů katedry mezinárodního obchodu se v roce 2014 rozšířila o další zajímavé tituly. Takže po křtu mimořádně rozsáhlé publikace prof. Petra Hebáka a jeho týmu s názvem Statistické myšlení a nástroje analýzy dat, která vyšla na jaře 2014 a jejíž slavnostní křest proběhl v červnu na MUP Praha, proběhl 24.11.2014 v podvečerních hodinách další slavnostní křest, tentokrát celkem čtyř publikací, které v posledních dvou letech vyšly v autorském kolektivu pod vedením doc. Heleny Fialové.

Křtil se tedy první i druhý díl knihy s názvem Ekonomické chování (autoři: Helena Fialová, Jan Fiala), přičemž ten první, který vznikl v roce 2013, dostal podtitul Chování spotřebitelů a výrobců, a ten druhý, který vznikl v roce 2014, dostal podtitul Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády. Vedle toho vznikla a křtila se i doplňková kniha s názvem Čísla a čáry v ekonomii (autoři: Helena Fialová, Jan Fiala, Alena Ambrožová), která předchozí dvě doplňuje řadou praktických příkladů. A stranou nezůstal i v pořadí čtvrtý významný autorský počin týmu pod vedením doc. Fialové, a to v pořadí již 3. aktualizované vydání Ekonomického slovníku s odborným výkladem česky a anglicky, které vyšlo zcela nedávno. Všechny publikace vyšly v rámci vydavatelství A plus a lze je zakoupit u všech významných prodejců knih v ČR.

Slavnostního křtu se zúčastnili jak všichni autoři, tak i jeden z recenzentů, prof. Oldřich Starý z katedry ekonomiky ČVUT. Zúčastnilo se jej i vedení Metropolitní univerzity Praha a řada členů z katedry mezinárodního obchodu. Všem knihám tímto přejeme úspěch a oblibu u svých čtenářů, doc. Fialové a jejímu autorskému týmu pak ještě několik podobně úspěšných titulů v příštích letech.