Shir Hever o mezinárodní pomoci Izraeli a Palestině

4. 4. 2019 Autor: Tereza Němečková Izraelský novinář a odborník dlouhodobě se zabývající ekonomickými dopady izraelské okupace na palestinská území pan Shir Hever zavítal do Prahy, aby se setkal se studenty a přiblížil jim vývoj a kontext poskytování mezinárodní pomoci Izraeli a Palestině.

Mezinárodní pomoc je obecně považována za nástroj, který pomáhá méně rozvinutým zemím, či zemím postiženým přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty dostat se ze své svízelné situace. Jak ale příklad mezinárodní pomoci směřované do Izraele a Palestiny ukazuje, mezinárodní pomoc se může stát také silným politickým nástrojem prosazujícím zájmy vybraných aktérů.

Několik desítek let přetrvávající konflikt mezi Izraelem a Palestinou ohledně území vyvolal situaci, kdy palestinská území se dostala pod kontrolu Izraelského státu, a to včetně zdrojů financování jejich rozvoje, zatímco Izrael se mimo jiné i pomocí mezinárodní pomoci stal jednou z nejvyspělejších ekonomik světa. Jak ale Shir Hever upozornil, od roku 2009 se objem mezinárodní pomoci směřované do Palestiny výrazně snižuje, což dále zhoršuje životní standard Palestinců. Předpovědi týkající se Gazy dokonce naznačují, že již během několika málo let bude tato oblast de facto neobyvatelná (navzdory tomu, že zde žijí 2 miliony lidí).

Snižování rozpočtů na mezinárodní pomoc Palestině se v současnosti děje mimo jiné i pod vlivem zahraniční politiky současné americké administrativy, která na straně jedné výrazně škrtá pomoc směřovanou do Palestiny a na straně druhé navyšuje rozpočet na tzv. vojenskou pomoc, kterou posílá do Izraele. Izrael se tak stal zemí, která dostává od USA největší vojenskou pomoc na světě. Shir Hever také upozornil na skutečnost, že mezinárodní pomoc poskytují i ostatní arabské země v regionu, nemáme ale bohužel přesné statistiky, kolik se touto formou do Palestiny a dalších zemí dostává. Studenti tak měli možnost na příkladu těchto dvou států pochopit, jak velký vliv mezinárodní pomoc na rozvoj může mít, včetně toho, jak prakticky vypadá rozvojová pomoc směřovaná přes Izrael do Palestiny.