Regulace lobbingu

28. 4. 2015 Autor: Pavel Klíma Ředitel Parlamentního institutu Dr. Štěpán Pecháček přijal pozvání Centra srovnávacího evropského a veřejného práva, aby prezentoval své zkušenosti a poznatky na semináři s názvem "Regulace lobbingu – situace v ČR a ve vybraných státech".

Host se ve své prezentaci zaměřil na problematiku lobbingu jako způsobu legitimního prosazování zájmů, a to na úrovni parlamentu. Připomněl vývoj regulace lobbingu a přiblížil situaci v některých státech, zejm. v USA, Polsku, Maďarsku a Litvě. V souvislosti s ČR doporučil neregulovat lobbing jako takový, ale změnit stávající zákony, zejména zákon o střetu zájmů, zákon o financování politických stran atp. V navazující diskusi odpovídal na otázky týkající se zejména souvislostí mezi lobbingem a korupcí. 

Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D. je ředitelem Parlamentního institutu. Vyučuje předmět Parlamentní praxe na FF UK v Praze. V minulém volebním období se účastnil projektu Expertních stolů o lobbingu, jehož výstupem byl soubor doporučení k regulaci lobbingu v ČR. Publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech, je spoluautorem knihy Parlament České republiky a Komentáře k Lisabonské smlouvě.