Průmyslové vlastnictví – unikátní obor s širokými možnostmi uplatnění

10. 11. 2016 Autor: redakce O možnostech uplatnění absolventů jsme si povídali s prof. Ing. Ladislavem Jaklem, CSc., vedoucím katedry průmyslového vlastnictví na MUP.

„Uplatnění našich absolventů do velké míry vychází z jejich celkového odborného zaměření a kupodivu se dodnes setkáváme s malým zájmem studentů středních průmyslových škol nebo posluchačů vysokoškolských technických oborů, ačkoli je možnost jejich uplatnění po absolvování oboru průmyslové vlastnictví značně široká i velmi žádaná,“ uvedl na úvod prof. Jakl.

Část absolventů zůstává na svých dosavadních pracovištích, zpravidla jako specialisté na právní ochranu průmyslového vlastnictví. Nemalý počet absolventů také získá uplatnění jako pracovníci v patentových a známkových kancelářích nebo u advokátů, kteří se věnují ochraně průmyslového vlastnictví a zastupují při podávání patentových, vzorových přihlášek a přihlášek ochranných známek. Hledat pozici v rámci těchto kanceláří je možné i pomocí seznamu patentových a známkových zástupců, který je dostupný na stránkách Komory patentových a známkových zástupců nebo advokátů se zaměřením na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví na stránkách České advokátní komory. Další absolventi získávají také pracovní místo ve známkovém odboru na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Přípravné kurzy na zkoušky patentových a známkových zástupců

Jednou z aktivit katedry průmyslového vlastnictví jsou přípravné kurzy na zkoušky patentových a známkových zástupců: „Někteří z našich absolventů si po složení odborné kvalifikační zkoušky patentových a známkových zástupců zřizují i své vlastní kanceláře nebo se připojí k některé již existující kanceláři. Pro tyto zkoušky pořádáme každoročně na katedře průmyslového vlastnictví přípravné semináře,“ sdělil prof. Jakl.

Vždy se jedná o dva samostatné semináře s orientací na ochranu práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, obchodní tajemství a nekalá soutěž) a práva na označení (ochranné známky, zeměpisná označení, označení původu, obchodní firma a nekalá soutěž). Kurzy jsou určeny především pro ty absolventy bakalářského a magisterského studia oboru průmyslového vlastnictví, kteří se chtějí profesně věnovat zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze i jinými mezinárodními úřady (Úřad duševního vlastnictví Evropské unie nebo Světová organizace duševního vlastnictví) ve věci průmyslověprávní ochrany, a mají zájem proto získat status patentového a známkového zástupce, ať již pro práci v rámci patentové, nebo advokátní kanceláře nebo pro založení kanceláře vlastní.

„Čas od času nám některá patentová kancelář nebo i průmyslový podnik zašlou nabídku zaměstnání pro naše absolventy; tito zaměstnavatelé mají v mnoha případech zájem o absolventy, kteří jsou schopni zpracovávat i patentové přihlášky, což vyžaduje předběžnou praxi a technické vzdělání (střední průmyslová škola nebo vysokoškolský technický obor) nebo alespoň technické myšlení,“ doplňuje prof. Jakl.

Placené pracovní stáže v průmyslovém vlastnictví

Další možnost se studentům a absolventům naskýtá na jednoročních pracovních stážích v Úřadu duševního vlastnictví EU (dřívější OHIM) ve španělském Alicante nebo v Evropském patentovém úřadu v Mnichově. Předpokladem je dobrá znalost jednoho z tam užívaných úředních jazyků a alespoň částečná znalost dalšího jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Ti, co uspějí (dosud všichni, které MUP doporučila), pracují od září do září následujícího roku za plat 1000 EUR měsíčně. Účastníci tak získají velmi hodnotnou jednoroční praxi, zdokonalí své jazykové znalosti a po skončení pracovní stáže se mohou ucházet o práci v těchto úřadech v zahraničí nebo na kvalifikovaných pracovních místech v České republice. Zájemci se musí na katedře průmyslového vlastnictví zajímat nejpozději v dubnu a květnu u Ing. Marty Hoškové, která podá i další potřebné informace (marta.hoskova@mup.cz).