Privatization of Security: PMSCs and Beyond

9. 12. 2014 Autor: Oldřich Bureš Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha uspořádalo v pátek 28. 11. 2014 svoji šestou výroční expertní konferenci s názvem Privatization of Security: PMSCs and Beyond.

Konference se zabývala aktuální problematikou privatizace bezpečnosti a to nejen z hlediska příspěvků věnovaných kontroverznímu působení soukromých vojenských společností (první panel), ale i soukromých bezpečnostních společností ve střední Evropě, včetně ČR (třetí panel). Pozornost byla věnována i rostoucí roli soukromých společností, které sice primárně nenabízejí bezpečnostní služby a produkty, nicméně přesto jsou stále častěji a více nuceny podílet se na zajišťování bezpečnosti, zejména v oblasti tzv. kritické infrastruktury. Konference byla zahájena přednáškou prof. Anna Leander z Copenhagen Business School, přední akademickou expertkou v oblasti výzkumu privatizace bezpečnosti. Na konferenci bylo registrováno přes šedesát účastníků, nejen z řad studentů MUP.

Zpracoval: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D., vedoucí Centra bezpečnostních studií