Poznejte reálnou výuku mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha!

Zájemci o bakalářské i magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha (MUP) mají možnost vidět reálnou výuku, poznat prostředí univerzity a zapojit se do skutečných předmětů z oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (MVES).

Během akce lze navštívit přednášky vybraných povinných kurzů na bakalářském (celkem 10) a magisterském (celkem 7) stupni prezenční formy studia. Zájemci při této příležitosti poznají rovněž osobnosti vybraných pedagogů MUP a styl jejich výuky
Ve středu 16. března je možno návštěvu otevřené přednášky (dle níže uvedené nabídky) spojit s účastí na Dnu otevřených dveří MUP (od 17 hod. v místnosti č. 117).

Místo konání:  budova MUP v Praze-Strašnicích, Dubečská 900/10

Termín konání:  14. – 17. března 2016 (tj. 4. týden letního semestru 2015/2016)

Pro koho je akce určena?

Přednášky jsou určeny všem zájemcům o studium na MUP z řad studentů středních škol či bakalářských programů z jiných vysokých škol. Zúčastnit se samozřejmě mohou i ostatní zájemci o danou problematiku z řad široké veřejnosti.

 Zájemci o přednášky se mohou registrovat na http://registrace.mup.cz.

ROZPIS OTEVŘENÝCH PŘEDNÁŠEK

BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ STUDIA

Předmět (semestr)

Doba výuky1)

Místnost2)

Vyučující

Úvod do studia Afriky (povinně-volitelný kurz, 2. semestr)

Pondělí 14. 3. od 11:40

117

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DrSc.

Jazyková otázka v politice a mezinárodních vztazích (povinně- volitelný kurz, 4. a 6. semestr)

Úterý 15. 3. od 8:20

117

Prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D

Postsovětská střední Asie: společnost, politika (povinně-volitelný kurz, 4. a 6. semestr)

Úterý 15. 3. od 8:20

109

Ing. Martina Varkočková

Komparace moderních demokracií (4. semestr)

Úterý 15. 3. od 10:00

117

PhDr. Petr Just, Ph.D.

Globální terorismus (6. semestr)

Úterý 15. 3. od 10:00

206

PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.

Globální terorismus (6. semestr)

Úterý 15. 3. od 11:40

109

PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
 Světová ekonomika (2. semestr)

Středa 16. 3. od 13:20

003

Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.
 Vývoj evropské spolupráce a integrace (2. semestr)

Středa 16. 3. od 15:00

003

PhDr. Traian Urban, Ph.D. 
 Mexiko a Střední Amerika (povinně- volitelný kurz, 4. a 6. semestr)

Čtvrtek 17. 3. od 13:20

206

Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. 
 Společenská etiketa a diplomatický protokol (6. semestr

Čtvrtek 17. 3. od 15:00

117

 Ing. Soňa Gullová, Ph.D. 

MAGISTERSKÝ STUPEŇ STUDIA

Předmět (semestr)

Doba výuky1)

Místnost2)

Vyučující

Afghánistán-Pákistán (povinně-volitelný kurz, 2. a 4. semestr)

Úterý 15. 3. od 13:20

117

Ing. Břetislav Tureček

Politická geografie a geopolitika (2. semestr)

Úterý 15. 3. od 15:00

109

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Československá a česká zahraniční politika (4. semestr

Středa 16. 3. od 13:20

117

PhDr. Petr Just, Ph.D.

Bezpečnost v asijsko-pacifickém regionu (povinně-volitelný kurz, 2. a 4. semestr)

Středa 16. 3. od 15:00

109

Mgr. Mária Strašáková, Ph.D.

Vztah kultur a civilizací – islám a Evropa (4. semestr)

Čtvrtek 17. 3. od 11:40

021

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DrSc.

Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích (4. semestr)

Čtvrtek 17. 3. od 13:20

021

PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.

Politická geografie a geopolitika (2. semestr)

Čtvrtek 17. 3. od 15:00

003

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

1) Všechny přednášky trvají 90 minut.
2) Čísla místností v přízemí začínají nulou, v prvním patře jedničkou, ve druhém dvojkou a ve třetím trojkou.