Pomáhat je normální

21. 4. 2022 Autor: redakce Metropolitní univerzita Praha jako jedna z prvních vysokých škol v České republice otevřela 21. 3. 2022 bezplatné humanitární kurzy češtiny pro 40 občanů z Ukrajiny, kteří byli nuceni v důsledku válečného konfliktu opustit svou vlast. Tyto kurzy financuje MUP jen z vlastních finančních prostředků.

Studijní a IT oddělení MUP připravilo zjednodušené administrativní přijímací řízení v bezbyrokratickém režimu, díky kterému byly oba dva kurzy po 20 studentech ihned po otevření registrace rychle naplněny a výuka mohla být zahájena.

Studenti se scházejí se svými vyučujícími, kteří v kurzech učí jako dobrovolníci, dvakrát týdně. K dispozici je jim velká posluchárna vybavená potřebnou audiovizuální technikou (reproduktory, projektor) v budově v Praze na Jarově. Efektivní výuce napomáhají učebnice v česko-ukrajinské verzi, které všichni registrovaní studenti dostali zdarma díky podpoře vedení MUP.

Střídavě vyučují dva zkušení učitelé jazyků, kteří jsou se svými ukrajinskými studenty, jsou to především mladé maminky, spokojeni. Především hodnotí jejich vysokou motivovanost a pracovitost i vytvoření nesmírně přátelské atmosféry v kurzech. Cílem výuky není jen osvojení si základů českého jazyka, ale také psychická podpora lidem v nouzi. A tak vyučující mají upřímnou radost, když se ve třídě ozve smích a studentkám i studentům se alespoň na chvíli povede zapomenout na strasti, kterými si museli projít.

Kurzy budou pokračovat až do června 2022. Všichni, kteří se na organizaci výuky podílejí, si přejí, aby si studenti odnesli nejen potvrzení o absolvování kurzu českého jazyka, ale především se dokázali v běžných životních situacích česky domluvit a měli tak možnost si při svém dalším pobytu v České republice najít zaměstnání.

Do programu pomoci lidem v nouzi se zapojila také společnost Kooperativa, pro kterou Metropolitní univerzita sestavila Balíček češtiny pro Ukrajince a zajistila zkušenou vyučující češtiny, která dvakrát týdně dochází učit uprchlíky češtinu přímo do prostor této pojišťovny. Taková forma pomoci by mohla být inspirací i pro další společnosti, které by tak prostřednictvím Metropolitní univerzity Praha podpořily velmi aktuální a jednu z nejpotřebnějších forem pomoci ukrajinským občanům – naučit je jazyk země, ve které chtějí žít.