Po roce promoce přicházejí…

16. 9. 2021 Autor: redakce Těší nás, že vás v letošním roce můžeme pozvat do reprezentativních prostor Velkého zasedacího sálu Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí v Praze 1, kde ve dnech 25. a 26. září 2021 proběhnou slavnostní ceremoniály spojené se zakončením studia na MUP – promoce.

Po roční pauze se opět podařilo připravit slavnostní obřady, na které čekají všichni studenti – promoce. Loni na podzim tato událost, která je završením několikaletého studia, nemohla být realizována, protože okolnosti absolventům nepřály. Pandemie Covidu-19 bohužel nepříjemně ovlivnila i slavnostní ceremoniály, jakými jsou právě promoce.

O to větší radost máme letos. Promoční obřady proběhnou i přes to, že jejich organizace bude trochu ztížena, neboť musíme dodržet všechna vládní nařízení týkající se koronaviru. Museli jsme upustit od tradičního oblečení v talárech, od hromadného fotografování, z hygienických důvodů je zrušena i šatna a hlavně je vstupenkami omezen počet osob, které se na ceremoniál a hlavně na své blízké přijdou podívat. Účast na promocích je umožněna na základě dodržení Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN).

Všichni absolventi byli o průběhu a podmínkách účasti na obřadech podrobně informováni, v případě jakýchkoli dalších dotazů se prosím obracejte na studijní oddělení MUP.

Doufáme, že i přes všechna tato omezení, k nimž jsme museli přistoupit, se promoční obřady vydaří a všichni zúčastnění si tento den užijí. Slavnostní atmosféra, která ceremoniál doprovází, je prostě neopakovatelná, a tak i přes opatření doufáme, že absolventi budou mít na co vzpomínat.