Osobní asistent v praxi: spolupráce MUP s neziskovou organizací Lenox

12. 3. 2020 Autor: Vlasta Jindrová V pátek 6. 3. 2020 se v prostorách MUP v Praze-Strašnicích uskutečnil již třetí ročník semináře s názvem Osobní asistent v praxi. Tento celodenní vzdělávací a zážitkový seminář je součástí projektu, jehož cílem je oslovit studenty vysokých a středních škol a získat je pro dobrovolnictví a osobní asistenci osob s pohybovým handicapem.

Hlavním organizátorem projektu je nezisková organizace Lenox, z.s. Vedoucím tohoto spolku je Ing. Lukáš Kroupa, absolvent MUP v programu Škola bez bariér. Činnost Lenox úzce souvisí se Sportovním klubem Indians a Powerchair hockeyem, sportem, který hrají těžce handicapovaní lidé na elektrických vozících.

Vedení Metropolitní univerzity Praha se rozhodlo podpořit tento smysluplný a potřebný projekt i další aktivity Lenoxu. V pátek 6. 3. 2020 byla zástupci obou stran podepsána Smlouva o spolupráci, která mimo jiné obohatí aktivity již 17 let trvajícího sociálního programu MUP Škola bez bariér. Je potěšující, že jeho absolventi jako Lukáš Kroupa se na MUP „vracejí“ tímto způsobem zpět a zůstávají se svojí alma mater v kontaktu.

Jak o uzavření spolupráce referovala organizace Lenox na svých webových stránkách: 

V rámci pokračování projektu „Asistent v praxi“, určeného především pro studenty zdravotnických oboru a pedagogických fakult, došlo k uzavření smlouvy o spolupráci se zástupci Metropolitní univerzity Praha o. p. s.  a organizací LENOX, z. s. Smyslem této spolupráce je dlouhodobá vzájemná podpora v oblastech života osob se zdravotním postižením, jak upřesňuje předseda naší organizace Lukáš Kroupa: „Jsme moc rádi za toto partnerství. Metropolitní univerzita Praha se dlouhodobě zasazuje o zlepšení postavení handicapovaných především v oblasti vzdělávání. Současně také podporuje sociální začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti. To vše je i náš cíl. Důkazem toho je i projekt „Asistent v praxi“, který umožňuje studentům, interaktivní formou získat praktické informace a zkušenosti ze života vozíčkářů od nich samotných. Smlouva o spolupráci ztvrzuje oboustranný zájem dlouhodobě spolupracovat o na tomto projektu.

Samotný projekt se na půdě univerzity neuskutečnil poprvé. Již v loňském roce si realizátoři projektu mohli vyzkoušet její zázemí, a díky této spolupráci by měl probíhat v stejných prostorech i v budoucnu, což výrazně sníží náklady na jeho realizaci.  Finanční náklady na 1 účastníka se pohybují okolo 2000 Kč.

Oba subjekty by zároveň měli spolupracovat v dalších aktivitách pro handicapované, zejména pak v oblastech vzdělávání, dobrovolnictví, organizování projektů a kurzů pro OZP, spolupráce v oblasti relaxačních, rehabilitačních a sportovních aktivit apod.

Letošní ročník projektu kromě Metropolitní univerzity Praha podpořila společnost T – Mobile a Městská část Plzeň 3.