Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení – nová kolektivní monografie právě přichází na trh

25. 6. 2020 Autor: redakce Ve středu 24. 6. vyšla v nakladatelství Leges kolektivní monografie „Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení“, která byla plánovaným výstupem z tradiční jarní odborné konference pořádané Katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Katedrou právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha, letos na téma „Ochrana lidských práv a svobod prostředky trestního práva procesního“.

Konference, plánovaná na 12.3.2020, byla z důvodu koronavirové pandemie  odložena na podzim téhož roku, nicméně monografie na téma konference je již na pultech knihkupců.

Kniha přináší příspěvky českých a slovenských akademiků i praktiků z oblasti trestního práva, ústavního práva, správního práva i práva občanského. Navíc se podařilo dvanáct vybraných příspěvků rozpracovat do elektronické knihy PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS IN CRIMINAL PROCEDURE v anglickém jazyce, jehož vydání je plánováno na srpen 2020. Příspěvky prošly oboustranně anonymním recenzním řízením (double–blind peer review) a e-kniha bude zaslána k hodnocení do CLARIVATE ANALYTICS k indexaci v Conference Proceedings Citation Index Web of Science.

Podrobnější informace jsou zveřejněny na https://www.knihyleges.cz/novinky.